Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM s.r.o., Pardubice
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti13.3.2018
Doplňující informaceDo územního plánu a dokladů o jeho pořizování je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, územní plán je na obci Opatovice nad Labem a byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování.