Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

REGIO, projektový ateliér s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum nabytí účinnosti Změny č. 117.12.2020
Doplňující informaceDo úplného znění územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic. Změna č. 1 územního plánu Mikulovice nabyla účinnosti dne 17. 12. 2020. Úplné znění územního plánu bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Mikulovice.