Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová
Datum nabytí účinnosti Změny č. 121.04.2012
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Němčice bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Němčice nabyla účinnosti dne 21. 4. 2012. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; úplné znění bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Němčice.