Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Němčice bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Němčice nabyla účinnosti dne 21. 4. 2012. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; úplné znění bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Němčice.