Vydaná dokumentace
PořizovatelObec Neratov
ProjektantSURPMO, a. s., Ing. arch. Alena Koutová
Datum nabytí účinnosti Změny č. 219.01.2019
Doplňující informaceÚplné znění Územního plánu Neratov bylo zpracováno po změně č. 2, která nabyla účinnosti dne 19.01.2019. Do Úplného znění Územního plánu Neratov po Změně č. 2 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta. Úplné znění Územního plánu Neratov po změně č. 2 bylo dále poskytnuto Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje a obci Neratov.