Vydaná dokumentace
PořizovatelObec Opatovice nad Labem
ProjektantAtelier AURUM s.r.o., Pardubice
Ing. Pavel Petrů
Datum nabytí účinnosti16.6.2022
Doplňující informaceDo úplného znění územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, územní plán je na obci Opatovice nad Labem a také doklady o pořizování, dále byl poskytnut Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování.