Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy v ulicích Kpt. Bartoše a Palackého třída v Pardubicích. MmP 87847/2024 Luděk Fiedler Palackého_Pardubice_DIO [PDF, 586 kB] VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulicích kpt. Bartoše a Palackého třída v Pardubicích [PDF, 245 kB]
Plánovaná odstávka elektrické energie dne 12.07.2024 9043/2024 ČEZ Distribuce, a.s. oznameni-110060963311-cpqh3csd3ihm4rlcicn0 [PDF, 685 kB]
VV - Výzva k odstranění odstaveného vozidla značky Barkas v ulici Štrossova 239 v Pardubicích. UMOI/1973/20241/OE/17/Kle-2 Jana Klempířová Xerox Scan_19062024080043 [PDF, 363 kB]
VV - Výzva k odstranění odstaveného vozidla značky Autobus v ulici Štrossova 239 v Pardubicích. UMOI/1970/2024/OE/17/KLE-2 Jana Klempířová Xerox Scan_19062024080032 [PDF, 363 kB]
VV - Výzva k odstranění odstaveného vozidla značky Renault v ulici Štrossova 239 v Pardubicích. UMOI/1974/2024/OE/17/KLE-2 Jana Klempířová Xerox Scan_19062024080019 [PDF, 363 kB]
VV - OOP - stanovení přechodné úpravy v ulicích Smilova - Havlíčkova a Palackého třída v Pardubicích. MmP 87246/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulicích Smilova - Havlíčkova a Palackého třída v Pardubicích [PDF, 577 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.7.2024 9003/24 ČEZ Distribuce, a.s. oznameni-110060963558-cpps0c4d3ihm4rlcia7g [PDF, 472 kB]
VV - výzva k odstranění vozidla značky Mazda 323 z pozemku v ulici Dašická 1235 v Pardubicích. Umoi/4336/2024/OE/17/Kl Klempířová Jana Xerox Scan_19062024154410 [PDF, 400 kB]
VV - OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu na nové silnici I/36 a silnice III/32224 v Pardubicích. KUPA-10761/2027-4 Ing. Roman Kyncl 150_1_10_sit_3_800_KÚ [PDF, 2 MB] 150_1_02_sit_ZÚ_0_449 [PDF, 3 MB] 150_1_03_sit_0_449_0_900 [PDF, 2 MB] 150_1_04_sit_0_900_1_500 [PDF, 3 MB] 150_1_04_sit_0_900_1_500 (1) [PDF, 3 MB] 150_1_05_sit_Hradecká [PDF, 3 MB] 150_1_06_sit_1_500_1_900 [PDF, 2 MB] 150_1_07_sit_1_900_2_400 [PDF, 2 MB] 150_1_08_sit_2_400_3_100 [PDF, 2 MB] 10761_navrh stanovení DZ_I_36_SV_OBCHVAT [PDF, 376 kB]
VV - stanovení přechodné úpravy v ulici Na Hrádku v Pardubicích. MmP 84834/2024 Fiedler Luděk VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Na Hrádku v Pardubicích [PDF, 245 kB] DIO [PDF, 3 MB]
VV - OOP - označení vyhrazeného parkování na Smetanově náměstí v Pardubicích MmP 84197/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy na Smetanově náměstí v Pardubicích [PDF, 295 kB]
VV - OOP označení změny místní úpravy provozu v souvislosti s projektem "Úprava části komunikace U Mlýnů" v Pardubicích MmP 83127/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Návrh stanovení místní úpravy v ulici U Mlýnů v Pardubicích [PDF, 251 kB] D_2_Situace_pozemní_komunikace [PDF, 949 kB]
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I dne 26.6.2024 UMOI/4158/2024/SEKR/Kal Filip Šťastný Pozvánka 11. ZMO - 26.6.2024 [PDF, 96 kB]
VV - OOP - označení umístění stavebního zařízení na chodníku před domem čp. 1089 v ulici Husova v Pardubicích MmP 82902/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Husova v Pardubicích - chodník [PDF, 368 kB]
Závěrečný účet MOI 2023 ÚMOI Gabriela Křízková Příloha závěrečného účtu - Zpráva_konečné_přezkoumání_2023_Pardubice [PDF, 2 MB] Závěrečný účet 2023 [PDF, 689 kB]
VV - OOP - místní úprava provozu v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty" v Pardubicích MmP 76774/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení místní úpravy v ulici JUDr.Krpaty-Pardubice [PDF, 235 kB] NOVÁ_D.1.2 SITUACE [PDF, 3 MB]
VV - OOP - označení umístění plošiny na chodníku před domem čp. 1113 na náměstí Čs. legií v Pardubicích MmP 80696/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy na náměstí Čs. legií - chodník [PDF, 348 kB]
VV - OOP - změna místní úpravy provozu na třídě Míru v Pardubicích MmP 80308/2024 Bc. Jiří Kříž 80307_vv_oop_navrh_mistni_upravy [PDF, 312 kB]
VV - OOP - označení změny stávající místní úpravy v ulicích U Stadionu, nám. Republiky, Pernerova, Smilova a nábř. Závodu míru v Pardubicích MmP 80100/2024 Bc. Jiří Kříž 80099_vv_oop_mistni_uprava [PDF, 246 kB] navrh_dz [PDF, 4 MB]
VV - OOP - označení umístění lešení na chodníku před domem čp. 85 v ulici Holubova v Pardubicích MmP 80199/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Holubova v Pardubicích - chodník [PDF, 381 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060956317 dne 26. 6. 2024 11060956317 Mgr. Ondřej Horák oznameni-110060956317-cpfvjbsd3ihm4rlchdsg [PDF, 689 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice I na roky 2025 - 2028 ÚMOI Ing. Gabriela Křížková Střednědobý výhled rozpočtu MO I na roky 2025-2028 [PDF, 151 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - schválený rozpočet MO Pardubice I Gabriela Křízková Schválený rozpočet 2024 - úřední deska [PDF, 131 kB]
„Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným statutárním městem Pardubice“. ÚMOI Michaela Beranová OKRUH ÚDAJŮ - ÚD [PDF, 133 kB]
Závěrečný účet za rok 2022 MO Pardubice I MO Pardubice I Závěrečný účet 2022 [PDF, 672 kB] Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 [PDF, 2 MB] Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 - 2 díl [PDF, 2 MB]