Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-ul. Kunětická v Pardubicích vv_48_22 MmP, OD 16.5.2022 — 1.6.2022 35750_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 314 kB]
Ustanovení opatrovníka pro Michael Andrew Wilson vv_47_22 MO Pardubice II, OVV 13.5.2022 — 29.5.2022 usneseni_opatrovnik_048_22 [PDF, 216 kB]
Dražební vyhláška vv_40_22 Global Reality Hradec Králové 26.4.2022 — 30.5.2022 Dražební_vyhláška_číslo_4450_pozemek_Pardubice [PDF, 2 MB]
Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam Č.j. 765413/22/2811-11420-602966 vv_39_22 FÚ pro Pardubický kraj 25.4.2022 — 27.5.2022 Verejna_vyhlaska [PDF, 70 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události vv_17_22 MO Pardubice II, OE 10.3.2022 — 31.12.2022 Rozhodnuti_o_prominuti_poplatku_2022_psi [PDF, 169 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události vv_16_22 MO Pardubice II, OE 10.3.2022 — 31.12.2022 Rozhodnuti_o_prominuti_poplatku_2022_odpady [PDF, 169 kB]
Rozpočtové opatření č.1 vv_15_22 MO Pardubice II, OE 9.3.2022 — 31.1.2023 RO č. 1 - schváleno [PDF, 137 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vv_14_22 MO Pardubice II, OE 9.3.2022 — 31.1.2023 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - RO [PDF, 59 kB]
„Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným statutárním městem Pardubice“. vv_4_22 MO Pardubice II, OE 19.1.2022 — 19.1.2033 Údaje bez ohlašovací povinnosti od 2022 [PDF, 148 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vv_152_21 MO Pardubice II, OE 22.12.2021 — 31.1.2023 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - schválený R [PDF, 59 kB]
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022 vv_153_21 MO Pardubice II, OE 22.12.2021 — 31.1.2023 Rozpočet 2022 [PDF, 162 kB]
Informace o ceně vodného a stočného od 1.1.2022 vv_142_21 Vodovody a kanalizace 6.12.2021 — 31.12.2022 Informace o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2022 [PDF, 33 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,závěrečný účet hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2020 vv_73_21 Mo Pardubice II, OE 1.7.2021 — 30.6.2022 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - závěrečný účet [PDF, 61 kB]
Závěrečný účet hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2020 vv_74_21 MO Pardubice II, OE 1.7.2021 — 30.6.2022 Závěrečný účet hospodaření za rok 2020 [PDF, 3 MB] Závěrečný účet - příloha - Zpráva o přezkoumání [PDF, 20 MB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 - 2025 vv_248_19 MO Pardubice II, OE 20.12.2019 — 31.12.2023 Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - střednědobý výhled [PDF, 59 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 - 2025 vv_250_19 MO Pardubice II, OE 20.12.2019 — 31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025 - schválený [PDF, 131 kB]