Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava k označení provedení uzavírky místní komunikace v ulici Brožíkova vv_74_24 Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení silniční dopravy VV_OOP_Stanovení_přechodné_úpravy_v_ulici_Brožíkova_v_Pardubicích [PDF, 246 kB]
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu + seznam a umístění okrsků vv_73_24 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor vnitřních věcí Oznameni_volicum_o_dobe_a_miste_konani_voleb [PDF, 129 kB] Priloha_Oznameni_volicum_Seznam_a_umisteni_okrsku [PDF, 47 kB]
Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí MO Pardubice II k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování vv_72_24 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor vnitřních věcí Vyrozumeni_o_terminu_a_mistu_skoleni_predsedu_mistopredsedu_a_zapisovatelu [PDF, 130 kB]
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení vv_71_24 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zahajeni_zjistovaciho_rizeni_001 [PDF, 331 kB]
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v městském obvodě Pardubice II pro volby do EP vv_70_24 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor vnitřních věcí Oznameni_o_svolani_prvniho_zasedani_ovk [PDF, 130 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy k označení provedení uzavírky místní komunikace v ulici Kunětická vv_69_24 Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení silniční dopravy VV_OOP_Stanovení_přechodné_úpravy_v_ulici_Kunětická_v_Pardubicích_II [PDF, 364 kB]
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava k označení probíhající stavby na silnici č. II/324 v ulici Hradecká vv_68_24 Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení silniční dopravy 59035_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 239 kB]
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti vv_66_24 Úřad městského obvodu Pardubice VI, odbor investic, dopravy a životního prostředí VV_o_moznosti_prevzeti_pisemnosti_Stejskal_4 [PDF, 211 kB]
Usnesení o opatrovnictví PŘ 207/23 vv_65_24 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor vnitřních věcí usneseni_opatrovnik_207_23 [PDF, 98 kB]
Usnesení o opatrovnictví PŘ 041/24 vv_64_24 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor vnitřních věcí usneseni_opatrovnik_041_24 [PDF, 210 kB]
Oznámení o zahájení územního řízení - jednání rozšíření okruhu účastníků řízení a změna termínu ústního jednání: Biofarmy Pardubice vv_63_24 Magistrát města Pardubic, stavební úřad 2023_101082_1 [PDF, 790 kB]
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2024 vv_61_24 Finanční úřad pro Pardubický kraj, Oddělení daně z příjmů fyzických osob 00602966_dne_0515_2400716524 [PDF, 82 kB]
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v městském obvodu Pardubice II pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 vv_50_24 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor vnitřních věcí Informace_o_poctu_a_sidlech_volebnich_okrsku_v_MO_Pardubice_II_ [PDF, 143 kB]
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu vv_43_24 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor vnitřních věcí Stanoveni_minimalniho_poctu_clenu_okrskove_volebni_komise [PDF, 127 kB]
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2024 vv_4_24 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor ekonomický Rozpočet 2024 - schválený [PDF, 182 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - schválený rozpočet městského obvodu na rok 2024 vv_3_24 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor ekonomický Zveřejnění na úřední desce - schválený R [PDF, 59 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2025 - 2029 vv_124_23 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor ekonomický Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2029 - schválený [PDF, 98 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vv_123_23 Úřad městského obvodu Pardubice II, odbor ekonomický Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech - schválený SVR [PDF, 59 kB]
Závěrečný účet 2022 vv_66_23 OE, Městský obvod Pardubice II Závěrečný účet [PDF, 305 kB] Příloha závěrečného účtu - zpráva o přezkoumání hospodaření [PDF, 25 MB]
Závěrečný účet 2022 - informace o zveřejnění vv_65_23 OE, Městský obvod Pardubice II Závěrečný účet 2022 - informace o zveřejnění [PDF, 61 kB]
„Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným statutárním městem Pardubice“. vv_4_22 MO Pardubice II, OE Údaje bez ohlašovací povinnosti od 2022 [PDF, 148 kB]