Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vv_10_23 MmP, OD 4493_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 225 kB]
Vyhlášení nálezu věci vv_8_23 MO Pardubice II, OVV vyhlaseni_nalezu_veci_01_23_02 [PDF, 150 kB]
Informace pro voliče o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštního přenosné volební schránky při karanténě nebo izolaci nařízené v souvislosti s onemocněním covid - 19 vv_7_23 KÚ - Pardubice Informace_ o_cislech_volby [PDF, 156 kB]
Informace pro voliče o zřízení volebních stanovišť, která umožňuje voličům hlasování ze silničního motorového vozidla vv_6_23 KÚ - Pardubice oznameni_drive_in_II [PDF, 211 kB]
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2023 vv_156_22 ÚMO Pardubice II, odbor ekonomický Rozpocet_2023_schvaleny_s_komentarem [PDF, 159 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vv_155_22 ÚMO Pardubice II, odbor ekonomický Zverejneni_udaju_podle_zakona_o_rozpoctovych_pravidlech_uzemnich_rozpoctu [PDF, 59 kB]
Závěrečný účet hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2021 vv_68_22 MO Pardubice II, OE Závěrečný účet 2021 [PDF, 315 kB] Zpráva_konečné_přezkoumání_2021-Magistrát_Pardubice [PDF, 484 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vv_67_22 MO Pardubice II, OVV Závěrečný účet 2021 - informace o zveřejnění [PDF, 60 kB]
„Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným statutárním městem Pardubice“. vv_4_22 MO Pardubice II, OE Údaje bez ohlašovací povinnosti od 2022 [PDF, 148 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 - 2025 vv_248_19 MO Pardubice II, OE Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - střednědobý výhled [PDF, 59 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 - 2025 vv_250_19 MO Pardubice II, OE Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025 - schválený [PDF, 131 kB]