Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- ul. Mladých č.p. 158, Pardubice vv_116_22 Ilona Řezaninová 91377_vv_oop_STANOVENI [PDF, 668 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- "14. pluk logistické podpory" vv_115_22 MmP, ODSH vv_oop_100559_Vojensky_pulmaraton_2022_PUP [PDF, 221 kB] Schema_dopravniho_zabezpeceni [PDF, 8 MB]
Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - " IXI CLUB v ul. K Rozvodně v Pardubicích" vv_114_22 Ilona Řezaninová 101734_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 324 kB]
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce vv_113_22 Český statistický úřad Pardubice Zapis_o_vysledku_voleb_do_zastupitelstva_obce [PDF, 87 kB]
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích-"KOVIG K+P s.r.o. vv_112_22 MmP, OD 108445_prechodna_uprava [PDF, 827 kB]
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- " Povodí Labe a.s." vv_111_22 MmP, OD 107539_prechodna_uprava [PDF, 548 kB]
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - " Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. vv_110_22 MmP, OD 106899_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 220 kB] situacni_nakres [PDF, 1 MB]
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - parkovací místa pro sociální služby vv_109_22 Karolína Marišlerová Verejna_vyhlaska_Oznameni_o_navrhu_obecne_povahy_a_vyzva_k_uplatneni_pripominek_nebo_namitek_Stanoveni_mistni_upravy_provozu_na_PK_Vyhrazene_parkovani_pro_vozidla_socialnich_sluzeb [PDF, 1 MB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - mostní objekt v městské části Rosice nad Labem vv_108_22 Karolína Marišlerová Verejna_vyhlaska_opatreni_obecne_povahy_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_PK_v_Pardubicich_mostni_objekt_Rosice_n_L [PDF, 437 kB]
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- " Edera Group a.s." vv_107_22 MmP, OD 106161_prechodna_uprava [PDF, 384 kB]
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, Zastupitelstva města Pardubic a Senátu Parlamentu České Republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 v Městském obvodě Pardubice II vv_103_22 MO Pardubice II, OVV Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb_ [PDF, 190 kB]
Rozpočtové opatření č. 4 vv_102_22 MO Pardubice II, OE Rozpočtové opatření č. 4 [PDF, 129 kB]
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, do Zastupitelstva města Pardubic a Senátu Parlamentu České republiky konané 23. a 24. září 2022 vv_97_22 MO Pardubice II, OVV Oznameni_o_svolani_prvniho_zasedani_okrskovych_volebnich_komisi [PDF, 163 kB]
Informace volebním stranám o počtu volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, do Zastupitelstva města Pardubic a Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 vv_94_22 MO Pardubice II, OVV Informace_volebnim_stranam_o_poctu_a_sidlech_volebnich_okrsku_v_MO_Pardubice_II [PDF, 163 kB]
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do Zastupitelstva MO Pardubice II do Zastupitelstva města Pardubic a Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 vv_80_22 MO Pardubice II, OVV Stanoveni_minimalniho_poctu_clenu_okrskove_volebni_komise [PDF, 159 kB]
Rozpočtové opatření č. 3 vv_75_22 Ilona Řezaninová RO č. 3 - schváleno [PDF, 148 kB]
Závěrečný účet hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2021 vv_68_22 MO Pardubice II, OE Závěrečný účet 2021 [PDF, 315 kB] Zpráva_konečné_přezkoumání_2021-Magistrát_Pardubice [PDF, 484 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vv_67_22 MO Pardubice II, OVV Závěrečný účet 2021 - informace o zveřejnění [PDF, 60 kB]
Rozpočtové opatření č.2 vv_53_22 MO Pardubice II, OE RO č. 2 - schváleno [PDF, 131 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události vv_17_22 MO Pardubice II, OE Rozhodnuti_o_prominuti_poplatku_2022_psi [PDF, 169 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události vv_16_22 MO Pardubice II, OE Rozhodnuti_o_prominuti_poplatku_2022_odpady [PDF, 169 kB]
Rozpočtové opatření č.1 vv_15_22 MO Pardubice II, OE RO č. 1 - schváleno [PDF, 137 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vv_14_22 MO Pardubice II, OE Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - RO [PDF, 59 kB]
„Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným statutárním městem Pardubice“. vv_4_22 MO Pardubice II, OE Údaje bez ohlašovací povinnosti od 2022 [PDF, 148 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vv_152_21 MO Pardubice II, OE Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - schválený R [PDF, 59 kB]
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2022 vv_153_21 MO Pardubice II, OE Rozpočet 2022 [PDF, 162 kB]
Informace o ceně vodného a stočného od 1.1.2022 vv_142_21 Vodovody a kanalizace Informace o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2022 [PDF, 33 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 - 2025 vv_248_19 MO Pardubice II, OE Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - střednědobý výhled [PDF, 59 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 - 2025 vv_250_19 MO Pardubice II, OE Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025 - schválený [PDF, 131 kB]