Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Oznámení o době a místě konání voleb - EP 1 Kancelář úřadu Oznámení o době a místě konání voleb - EP [PDF, 75 kB]
Zahájení zjišťovacího řízení KUPA-10119/2024-2 Ing. Lucie Stará zahajeni_zjistovaciho_rizeni_001 [PDF, 331 kB]
VV OOP Stanovení přechodné úpravy v Pardubicích - městské části Doubravice MmP 65179/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v Pardubicích - městské části Doubravice [PDF, 420 kB]
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 1 Petra Žďárská Oznámení o svolání 1. zasedání OVK pro volby do EP [PDF, 171 kB]
VV OOP Stanovení přechodné úpravy v ulici Tolarova MmP 65039/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Tolarova v Pardubicích [PDF, 383 kB]
Stavební povolení - Rezidence Trnová - bydlení v parku MmP 63455/2024 Bc. Mária Němcová D_69_23_Stavebni_povoleni_Rezidence_Trnová_bydlení_v_ parku_001 [PDF, 297 kB]
Zveřejnění VV o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí 691417/24, 716524/24 Mgr. Irena Švadlenková 00602966_dne_0515_2400716524 [PDF, 68 kB]
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v MO Pardubice VII 1 Jan Rejda, starosta MO Pardubice VII Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v MO Pardubice VII [PDF, 117 kB]
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané na území ČR ve dnech 7. a 8. června 2024 1 Jan Rejda, starosta MO Pardubice VII Stanovení minimálního počtu členů OVK [PDF, 187 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Ing. Radka Hančová Rozpočtová pravidla UR [PDF, 32 kB] Úřední deska - rozpočtová opatření 14.5.2024nový [PDF, 43 kB]