Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
VV OOP PUP - Vojenský půlmaraton 2022 MmP 113652/2022 Ing. Marcela Švadlenková vv_oop_100559_Vojensky_pulmaraton_2022_PUP [PDF, 221 kB] Schema_dopravniho_zabezpeceni [PDF, 8 MB]
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII 1 Petra Žďárská Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII [PDF, 82 kB]
VV OOP - přechodná úprava provozu - Zlatá přilba MmP 112423/2022 Ing. Marcela Švadlenková vv_oop_prechodna_uprava_provozu_III32221_Zlata_prilba2022 [PDF, 229 kB] Zadost_PUP [PDF, 1 MB]
VV OOP Návrh místní úpravy v Pardubicích, místní časti Rosice - žel. přechod - označení DZ MmP 111912/2022 Bc. Jiří Kříž 89753_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 371 kB]
Stanovení přechodného DZ na I/37 v Pardubicích KrÚ 73280/2022 Ing. Roman Kyncl 73280_OOPstan_MDS_DIOZ_I_37 [PDF, 314 kB] 2425_001 [PDF, 204 kB]
VV OOP Stanovení místní úpravy na MK mezi ul. Písková a P. Holého MmP 110084/2022 Bc. Jiří Kříž 72855_vv_oop_STANOVENI [PDF, 385 kB]
Společné povolení - Modernizace trati HK -Pce - Chrudim MmP 109562/2022 Bc. Marie Chroustová D_17_22_SpolRVV_nahrada_prejezdu_P5352(2) [PDF, 684 kB]
VV OOP - Přechodná úprava - prohlídka mostního objektu - Rosice MmP 109413/2022 Bc. Jiří Kříž 103034_prechodna_uprava [PDF, 421 kB]
Rozhodnutí o prominutí MP z důvodu mimořádné události EO/201/1033/2022 Ing. Radka Hančová ROZHODNUTÍ KO - prominutí z důvodu mimořádné události [PDF, 214 kB] ROZHODNUTÍ pes - prominutí z důvodu mimořádné události [PDF, 201 kB]
Zveřejnění údajů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Ing. Radka Hančová Rozpočtová pravidla UR [PDF, 32 kB] Úřední deska - rozpočtová opatření 20.9.2022nový [XLSX, 23 kB]