Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Stanovení místní úpravy provozu u obce Dolany 76274/2022 Marcela Švadlenková oop_MUP_Obec_Dolany_III3239 [PDF, 223 kB] Situace [PDF, 1 MB]
Stanovení místní úpravy v ulici Lesní v obci Srch. 76662/2022 Jiří Kříž II_35874_vv_oop_STANOVENI [PDF, 234 kB] situace [PDF, 459 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici Staňkova v obci Mikulovice 76651/2022 Jiří Kříž II_41689_vv_oop_STANOVENI [PDF, 479 kB]
Oznámení o uložení písemnosti 77387-2/2022-590000-42 Celní úřad pro Pardubický kraj pis_1317 [PDF, 104 kB]
Stanovení přechodné úpravy pro vyhrazené parkování vozidel sociálních služeb na území SM Pardubic - prodloužení platnosti 76551/2022 Jiří Kříž II_76530_vv_oop_prechodna_uprava_provozu [PDF, 294 kB]
Stanovení přechodné úpravy a uzavírky v ulici Rožkova v Pardubicích(ruší č.j. 76124/2022) 76277/2022 Jiří Kříž II_N_74754_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 410 kB]
Výzva k předkládání nových projektových záměrů v sociální oblasti - ORS, Oddělení implementace Strategie ITI VÝZVA INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB [PDF, 154 kB]
Stanovení přechodné úpravy a uzavírky v ulici Rožkova v Pardubicích 76124/2022 Jiří Kříž II_74754_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 338 kB]
Stanovení přechodné úpravy na Komenského náměstí v Pardubicích 75924/2022 Jiří Kříž II_N_26876_I_prechodna_uprava [PDF, 507 kB]
Novostavba administrativního objektu a analytických laboratoří se souvisejícími stavbami v ulici Čacké v Pardubicích sp.zn. SÚ 63493/2022/Pet Zita Petrusová ALS Laboratoře_zahájení [PDF, 264 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Kpt. Bartoše v Pardubicích 75735/2022 Jiří Kříž II_N_69882_I_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 307 kB]
Návrh místní úpravy provozu na účelové komunikaci v Pardubicích a Brozanech 75652/2022 Marcela Švadlenková vv_navrh_oop_MUP_Pce_a_Brozany [PDF, 223 kB] Vzhled_stav_a_lokalita [PDF, 2 MB]
Přechodná úprava provozu - objízdná trasa v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/324 v Medlešicích 75490/2022 Marcela Švadlenková vv_oop_Agrosta_II324_Mikulovice_objizdka_PUP [PDF, 265 kB] Medlesice_kanalizace_324_I_etapa [PDF, 2 MB] DIO_2 [PDF, 2 MB]
Oznámení o uložení písemnosti 92015-2/2022-590000-42 Celní úřad pro Pardubický kraj pis_1316 [PDF, 104 kB]
Zveřejnění č. 20/2022 - pozemky a reklama MmP 75471/2022 Alena Javůrková Zveřejnění č. 20_2022 pozemky a reklama [PDF, 1 MB]
Oznámení zahájení územního řízení -„Mnětice PA_0726 obnova knn“, Pardubice, Mnětice, SU 122649/2021/Reb Linda Šenkýřová 20220622132426 [PDF, 209 kB]
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí 40523/2022/17/OMSŘI/Pu Krajský úřad Pardubického kraje vyhlaska_1315 [PDF, 379 kB]
Stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka Opatovice - Vysoká n. L. 74783/2022 Marcela Švadlenková vv_oop_MUP_Hradubicka_III29813_cyklostezka_most [PDF, 258 kB] Situace_21_06_2022 [PDF, 291 kB]
Oznámení o uložení písemnosti 92168/2022-590000-42 Celní úřad pro Pardubický kraj pis_1314 [PDF, 229 kB]
Stanovení místní úpravy ve vnitrobloku ulic A. Krause, Lexova, Kpt. Nálepky Sokolovská v Pardubicích 74943/2022 Jiří Kříž II_21894_vv_oop_STANOVENI [PDF, 266 kB] NOVY_dz_vnitroblokH [PDF, 2 MB]
Oznámení č. 17 - výpůjčka bytu MmP 74856/2022 OMI Romana Kudrnová 17 do 6.7.2022_záměr_výpůjčka bytu [PDF, 67 kB]
Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Černá u Bohdanče 51918/2022 Jiří Kříž II_38662_mesto_vv_oop_STANOVENI [PDF, 294 kB]
Oznámení o nívrhu místní úpravy na místních komunikacích napojujících se na silnici č. I/36 v Pardubicích, m.č. Dubina 74771/2022 Jiří Kříž II_68285_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 209 kB] DIO1 [PDF, 558 kB] DIO2 [PDF, 353 kB]
Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření 165 -210 MmP 74696/2022 Monika Denková Oznámení o vyvěšení RO 165 - 210 [PDF, 149 kB]
Dražební vyhláška o elektronické dražbě 174 EX 50005/22-4 Exekutorský úřad Praha - západ drazba_1313 [PDF, 161 kB]
Referent sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí   31/2022 Daniela Staňková Požadavky výběrového řízení č. 31-2022 [PDF, 212 kB]
Zahájení společného řízení - Novostavba RD na poz. parc.č. 252/1, 252/54, 252/75, 253/1 v k.ú. Rosice nad Labem SÚ 33301/2022/Zab Soňa Zabilanská zahájení společného řízení - novostavba RD ul. Dukelská, Rosice [PDF, 907 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Erno Košťála v Pardubicích 74224/2022 Jiří Kříž II_69606_prechodna_uprava [PDF, 282 kB]
Na nohách - vnitroblok U Vatikána - vyjádření k odvolání SÚ 22658/2021/ZS Zita Petrusová Na nohách_vyjádření [PDF, 3 MB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Hronovická v Pardubicích 74180/2022 Jiří Kříž II_69834_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 290 kB]