Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier "AURUM" s.r.o. Pardubice, Ing. arch. Ivana Petrů
Datum schválení30.6.2023
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubica a na Obecním úřadu Dubany.