Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Petr Kopecký
Datum schválení 11. 11. 2013
Datum prověření aktuálnosti
23. 9. 2020
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Mikulovice.