Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier "AURUM" s. r. o., Pardubice
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum schválení25. 11. 2015
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Moravany.