Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier "AURUM" s. r. o., Pardubice
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum schválení25. 11. 2015
Datum prověření aktuálnosti:
18. 1. 2023
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, na Stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadu Moravany.