Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Projektantatelier ATEPIS, Ing. arch. František Příborský
Datum schválení7.6.2022
Doplňující informaceSpis o pořizování územní studie je k dispozici na Městském úřadě Sezemice. Územní studie je k dispozici v digitální a také v tištěné podobě na Městském úřadě Sezemice a na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta.