Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Kamila Zárubová
ProjektantMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Pavla Pannová
Datum nabytí účinnostileden 2014
Doplňující informace