Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantREGIO s.r.o., projektový ateliér Hradec Králové
Datum nabytí účinnosti21. 04. 2012
Doplňující informaceDo změny č. 1 je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; změna č. 1 byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Němčice.