Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti16. 10. 2014
Doplňující informaceDo Změny č. 1 územního plánu Rohovládova Bělá (dále jen "změna č. 1") je možné nahlížet na obci Rohovládova Bělá a Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta; změna č. 1 byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Odboru stavebnímu a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje.