Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení26. 7. 2017
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování Územního plánu Libišany a dokladů o jejím pořízení je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování Územního plánu Libišany je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Libišany.