Schválený dokument

Pořizovatel
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum zpracování
červenec 2017
Etapa zpracování
Zprávu o uplatňování ÚP Libišany 2017 včetně pokynů pro Změnu č.1 schválilo Zastupitelstvo obce Libišany dne 26. 7. 2017 usnesením č. 6/2017.

​​​​​​​