Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum zpracováníčerven 2019
Doplňující informace

Zprávu o uplatňování ÚP Rohoznice včetně pokynů pro Změnu č.1 schválilo Zastupitelstvo obce Rohoznice dne 12.12.2019 usnesením č.5