Projednávaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Royal Haskoning DHV Czech Republic spol. s r.o.
Ateliér Cihlář Svoboda

Doplňující informace

Řízení o územním plánu - opakované veřejné projednání návrhu nového ÚPPce