​​​​​​​Pracovníci úseku řeší zejména:

  • zastupování dětí v případech, kdy je nemohou zastoupit jejich rodiče (kolizní opatrovnictví) – především v případech určení péče a výživy nezl. dětí, úpravy poměrů nezl.dětí před a po rozvodu rodičů, změny výchovného prostředí,
  • situaci dětí narozených mimo manželství a pomoc jejich rodičům,
  • nedostatečnou péči o nezl.děti, podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti,
  • podávání podnětů na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření ze spáchání trestného činu proti dítěti,
  • podávání podnětů soudu na uložení výchovného opatření, na nařízení ústavní výchovy nezl.dětí, sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy,
  • problematiku dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných,
  • neodkladné úkony v případě, ocitne-li se nezl.dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy,
  • další sociální pomoc rodinám s nezl.dětmi,
  • spolupracují s Komisí pro sociálně právní ochranu dětí.


Pracovníci úseku

Jméno/agendaTelefonLokalita/dveře
Růžičková Aneta, Bc. DiS.
Terénní sociální práce – vedoucí úseku
466 859 323
U Divadla 828
D410
Hainová Daniela, Mgr.
Terénní sociální práce
466 859 636

U Divadla 828
D411

Holečková Dana, Bc.
Terénní sociální práce
466 859 781

U Divadla 828
D403

Krmenčíková Vendula, Mgr.
Terénní sociální práce
466 859 749U Divadla 828
D409
Kupková Lenka, Bc.
Terénní sociální práce
466 859 448U Divadla 828
D413
Kurková Lucie, Bc.
Terénní sociální práce
466 859 755

U Divadla 828
D404

Matesová Klára, Mgr.
Terénní sociální práce
466 859 490

U Divadla 828
D411

Moravcová Lenka, Bc.
Terénní sociální práce
466 859 447

U Divadla 828
D409

Novotná Marcela, Mgr.
Terénní sociální práce
466 859 644

U Divadla 828
D405

Pelíšková Sylva, Bc.
Terénní sociální práce
466 859 767

U Divadla 828
D403

Raďáková Hana, DiS.
Terénní sociální práce,
agenda týraných a zneužívaných dětí
466 859 201

U Divadla 828
D406

Slezákova Stanislava
Terénní sociální práce
466 859 638

U Divadla 828
D414

Soljaková Libuše, Bc.
Terénní sociální práce
466 859 641

U Divadla 828
D404

Stratílková Monika, Bc.
Terénní sociální práce
466 859 645

U Divadla 828
D405

Vahovská Hana, Mgr.
Terénní sociální práce
466 859 637

U Divadla 828
D414


Související právní předpisy

Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
Zákon čísto 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pláném znění
Zákon čísto 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění
Zákon číslo 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění

Pracovní obvody pracovníků úseku terénní sociální práce

Mgr. Daniela Hainová, dveře č. 411
tel.: 466 859 636
Obce: Dašice, Lány u Dašic, Moravany, Moravanský, Platěnice, Prachovice, Slepotice, Staročensko, Turov, Velké Koloděje, Zminný

Bc. Dana Holečková, dveře č. 403
tel.: 466 859 781
Město: ul. Bulharská, Čechovo nábřeží, ul. Dašická, Husova, Na Okrouhlíku, Palackého, Pardubičky, Pospíšilovo náměstí, Schwarzovo náměstí, sídliště Drážka (směr město), sídliště Tesla, ul. Štrossova, U Kostelíčka, Polská, Sakařova a ústící

Mgr. Vendula Krmenčíková, dveře č. 409
tel.: 466 859 749
Obce: Barchov, Bezděkov, Čeradice, Černá u Bohdanče, Černá za Bory, Dědek, Dubany, Jezbořice, Lány na Důlku, Nemošice, Nerad, Neratov, Opočínek, Rybitví, Srnojedy, Staré Čivice, Živanice

Bc. Lenka Kupková, dveře č. 413
tel.: 466 859 448
Město: sídliště Drážka (Studánka), sídliště Dukla, Slovany, ul. Gorkého, 
Obce: Hrádek, Pohránov, Popkovice, Srch, Svítkov

Mgr. Lucie Kurková, dveře č. 404
tel.: 466 859 755
Město: Rosice, Trnová
Obce: Bukovka, Čeperka, Dolany, Hrobice, Chýšť, Kasalice, Kasaličky, Křičeň, Libišany, Malé Výkleky, Opatovice nad Labem, Plch, Podůlšany, Pohřebačka, Pravy, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Staré Ždánice, Stéblová, Vlčí Habřina, Voleč

Mgr. Klára Matesová, dveře č. 411
tel.: 466 859 490
Město: sídliště Dubina 

Bc. Lenka Moravcová, dveře č. 409
tel.: 466 859 447
Město: Cihelna, Ohrazenice, nábřeží Závodu Míru, Polabiny III., Stavařov, ul. K Polabinám,

Mgr. Marcela Novotná, dveře č. 405
tel.: 466 859 644
Město: Hotel Harmony, Polabiny I, Polabiny IV, ul. Na Labišti, Lonkova

Bc. Sylva Pelíšková, dveře č. 403
tel.: 466 859 767
Město: Polabiny II., ul. Bacháčkova, Bělehradská, Boženy Němcové, Češkova, Demokratické mládeže, Havlíčkova, Hlaváčova, Jungmannova, Kašparova, Macanova, Milheimova, Na Spravedlnosti, Na Staré Poště, nám. Čs. Legií, ul. Nerudova, Rožkova, Staňkova, Štefánikova, Teplého, U Marka, V Ráji

Hana Raďáková, DiS., dveře č. 406
tel.: 466 859 201
Obce: Lázně Bohdaneč

Bc. Aneta Růžičková, DiS., dveře č. 410
tel.: 466 859 323
Město: sídliště Drážka (směrem z města), ul. Na Drážce

Stanislava Slezáková, dveře č. 414
tel.: 466 859 638
Obce: Bělešovice, Blato, Bohumileč, Borek, Brozany, Bukovina, Časy, Drahošov, Dražkov, Dříteč, Dubany, Hladíkov, Hostovice, Hradiště na písku, Choteč, Kladina, Kostěnice, Kunětice, Lipec, Mikulovice, Němčice, Ostřešany, Počáply, Ráby, Rokytno, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Třebosice, Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic, Zástava

Bc. Libuše Soljaková, dveře č. 404
tel.: 466 859 641
Město: Dražkovice, Jesničánky, Nové Jesenčany, sídliště Skřivánek, sídliště Višňovka, ul. K Blahobytu, Jana Palacha, 17. listopadu, Zborovského náměstí

Bc. Monika Stratílková, dveře č. 405
tel.: 466 859 645
Město: Doubravice, U Trojice
Obce: Počáply, Popkovice, Sezemice, Starý Mateřov, Spojil, Svítkov, Veská

Mgr. Hana Vahovská, dveře č. 414
tel.: 466 859 637

Město: Bílé náměstí - Staré Město, náměstí J. Pernera, Pernštýnské náměstí, sídliště Karlovina, Sukova třída, Třída Míru, ul. Brantranců Veverkových, Hronovická, Pernerova, Sladkovského, Smilova
Obce: Drozdice, Mnětice