Nové výsadby na území Městského obvodu Pardubice III - jaro 2021

Byla provedena výsadba 42 ks stromů, 1 686 ks keřů a 355 ks trvalek. Jednalo se o výsadby na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně na pozemních v majetku města Pardubice. Jarní výsadby si můžete prohlédnout při procházce naším obvodem.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.Péče o zeleň - nové výsadby jaro 2021

Nové výsadby na území Městského obvodu Pardubice III - jaro 2021