Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti15. 3. 2010
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Odboru stavebnímu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Rohovládova Bělá.