Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Záznam o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 43 se sídlem Pardubice 10/2022 Irena Málková Senát II. kolo [PDF, 186 kB]
rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "Úpravy terénu po demolici objektů bývalého lihovaru Hobé (fáze 2)", rozhodnutí o umístění stavby "novostavba multifunkčního objektu "Galerie Pardubice"", rozhodnutí o změně využití území pro účel "Úprava terénu po demolici objektů bývalého lihovaru Hobé (fáze 2)" KrÚ 75228/2022/97/OMSŘI/Vod Markéta Paulišová rozhodnutí o odvolání-galerie [PDF, 6 MB]
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí. Tlaková kanalizace Ostřešánky MmP 114892/2022 Ing. Markéta Horáčková Strnadová Ostresany_TlakKanalizaceOstresanky_VVSpolecneRizeni_rozh [PDF, 1 MB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 1053 v ulici Štefánikova v Pardubicích. 11075/2022 Jiří Kříž II_111866_I_prechodna_uprava [PDF, 333 kB]
Oznámení č. 32 - nebytové prostory   MmP 115970/2022 OMI Romana Kudrnová 32 do 15.10.2022 správa OITS [PDF, 90 kB]
EIA - Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice   OŽP/115837/22/LO Monika Löfelmannová Spalovna_vyvesit [PDF, 91 kB]
EIA - Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice   OŽP/115837/22/LO Monika Löfelmannová Spalovna_vyvesit [PDF, 91 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Východní - prodloužení termínu úpravy. 115682/2022 Jiří Kříž II_110060_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 287 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 1199 v ulici Dašická v Pardubicích. 115511/2022 Jiří Kříž II_111573_I_prechodna_uprava [PDF, 322 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 513 v ulici Bělehradská v Pardubicích. 115451/2022 Jiří Kříž II_108867_vv_oop_stanoveni [PDF, 339 kB]
Stanovení vyhrazeného stání u domu č.p. 373 v ulici Jana Hrubého v Pardubicích 115359/2022 Jiří Kříž II_108054_vv_oop_stanoveni [PDF, 335 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 365-369 v ulici Adolfa Opálky v Pardubicích 115331/2022 Jiří Kříž II_107723_vv_oop_stanoveni [PDF, 326 kB]
Veřejná vyhláška: Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Němčice MmP 115009/2022 Kamila Zárubová VV-Zmenac.2-Nemcice [PDF, 78 kB]
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060859855 xxx ČEZ Distribuce, a.s. pis_1373 [PDF, 164 kB]
Přechodná úprava provozu v ulicích Kunětická a Pernštýnská v Sezemicích 115016/2022 Marcela Švadlenková vv_oop_MIROS_III2984_Sezemice_Kuneticka_Pernstynska_PUP [PDF, 282 kB] Miros_Sezemice_I [PDF, 3 MB]
Dražební vyhláška - elektronická dražba sp. zn. 050 EX 1653/18-99 Exekutorský úřad Havlíčkův Brod pis_1372 [PDF, 2 MB]
Oznámení o zahájení společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - "Mikulovice - rekonstrukce MK ul. Dlouhá" MmP 114841/2022/Mo Zdeňka Morchová D_40_22_OZSR_VV_Mikulovice_Rekonstrukce_MK_ul_Dlouha [PDF, 249 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu (novela vyhlášky o regulaci provozování hazardních her) 114907/2022 Irena Málková Zverejneni_10_2022 [PDF, 181 kB]
Vypořádání připomínek SEA – ITI Hradecko-pardubická aglomerace - Ing. Filip Hoffman Vyporadani-prip-SEA-ITI-HP [PDF, 443 kB]
Stanovisko SEA – ITI Hradecko-pardubická aglomerace - Ing. Filip Hoffman Stanovisko-SEA-ITI-HP [PDF, 475 kB]
Prohlášení SEA – ITI Hradecko-pardubická aglomerace - Ing. Filip Hoffman Prohlaseni-SEA-ITI-HP [PDF, 164 kB]
Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ - Ing. Filip Hoffman Strategie-uzemi-HPA [PDF, 26 MB]
Stanovení přechodné úpravy v souvislosti s uzavírkou místní komunikace v ul. Pražská v Pardubicích 114379/2022 Jiří Kříž II_105459_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 322 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Zelená v Pardubících 114371/2022 Jiří Kříž II_109876_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 247 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu na objízdné trase uzavírky v Medlešicích 114019/2022 Marcela Švadlenková vv_oop_Agrostav_Mikulovice_PUP [PDF, 265 kB] Medlesice_povrchy_234_a_32235_ [PDF, 3 MB]
Stanovení místní úpravy v blízkosti mateřské školy v ulici Mladých v Pardubicích. 114331/2022 Jiří Kříž II_91377_vv_oop_STANOVENI [PDF, 518 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování před domem č.p. 1359 v ulici Češkova v Pardubicích. 114235/2022 Jiří Kříž II_106844_vv_oop_stanoveni [PDF, 386 kB]
Stanovení vyhrazeného parkování u domu č.p. 806 v ulici Devotyho v Pardubicích. 114185/2022 Jiří Kříž II_101333_vv_oop_stanoveni [PDF, 319 kB]
Stanovení místní úpravy před domem č.p. 2126 v ulici K Blahobytu v Pardubicích 114103/2022 Jiří Kříž II_109769_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 328 kB]
Rozhodnutí - odvolání, sp. zn. SÚ 124905/2020/Pa KrÚ 75228/2022/97/OMSŘI/Vod Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, st. řádu a investic pis_1971 [PDF, 342 kB]