Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Aukční vyhláška - elektronická aukce UZSVM/HPU/4862/2023-HPUM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pis_1519 [PDF, 2 MB]
Oznámení č.34 - nebytové prostory   MmP 77047/2023 OMI Romana Kudrnová 34_do_21.6.2023_udeleni_souhlasu [PDF, 62 kB]
výzva k vyjádření k podanému odvolání MmP 76798/2023 Martin Moravec odvolani [PDF, 68 kB] vyzva [PDF, 110 kB]
Usnesení - odročení dražebního jednání 158 EX 442/22-71 Exekutorský úřad Trutnov pis_1518 [PDF, 131 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení - „OPRAVA PARKOVACÍCH PLOCH UL. JIRÁNKOVA 2209-2211“ 77218/2023 Marie Chroustová D_15_23_OZSR_Oprava_Parkovacich_ploch_ul_Jirankova_2209-2211_VV [PDF, 208 kB]
Stavební povolení - „Rekonstrukce zastávek MHD v Pardubicích“ - SO 104 Zastávka Dukla, náměstí – směr z města 77098/2023 Marie Chroustová D_26_23_SP_Zastavka_Dukla_namesti_smer_z_mesta_VV [PDF, 292 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu 75038/2023 Marcela Švadlenková vv_oop_Pernikova_24_PUP [PDF, 254 kB] situace_znaceni [PDF, 643 kB]
Stanovení místní úpravy na nově vybudovaném parkovišti mezi ulicemi Sokolovská a Jiránkova v Pardubicích. 76211/2023 Jiří Kříž II_35467_vv_oop_STANOVENI [PDF, 267 kB]
Stanovení přechodné úpravy před domem č.p. 1820 v ulici V Ráji v Pardubicích. 76062/2023 Jiří Kříž II_74149_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 271 kB]
Výjimka ze vzájemných odstupů staveb - Novostavba bytového domu v ulici K Višňovce v Pardubicích sp.zn. SÚ 67790/2023/Pet Zita Petrusová Výjimka [PDF, 199 kB]
Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2022 - Renata Arwen Chvojka Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2022 [PDF, 143 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 75492/2023 Irena Málková Zverejneni_4_2023 [PDF, 183 kB]
Stanovení přechodné úpravy a uzavírky železničního mostu ev.č. P5351 v k.ú. Rosice nad Labem 75234/2023 Jiří Kříž II_69824_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 292 kB]
Výběrové řízení na pozici Lektor odborných předmětů Vzdělávacího centra SFÉRA - Ing. David Koppitz VR_lektori_odbornych_predmetu_final [PDF, 105 kB]
Výběrové řízení na pozici Lektor dílny Vzdělávacího centra SFÉRA - Ing. David Koppitz VR_lektori_dilny_final [PDF, 111 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici Věry Junkové v Pardubicích. 75151/2023 Jiří Kříž II_30831_vv_oop_STANOVENI [PDF, 394 kB]
Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření 185 MmP 75108/2023 Monika Denková Oznámení o vyvěšení RO 185 [PDF, 148 kB]
Stanovení místní úpravy na tř. Míru a v ulici Perštýnská v Pardubicích. 75073/2023 Jiří Kříž II_30489_vv_oop_STANOVENI1 [PDF, 256 kB] dz_stanoveni [PDF, 3 MB]
OZSŘ - D 35, Opatovice - Časy, oprava příjezdových tras, III/29811 Dříteč - Újezd u Sezemic MmP 75012/2023 Zdeňka Morchová D_27_23_OZSR_VV_D_35_Opatovice_Casy_oprava_prijezdovych_tras_III_29811_Dritec_Ujezd_u_Sezemic [PDF, 254 kB]
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - „Rekonstrukce zastávky MHD v Pardubicích“ - SO 101 Zastávka Polabiny, Okrajová – směr z města 74476/2023 Marie Chroustová D_32_23_OZSR_Zastavka_Polabiny_Okrajova_smer_z_mesta_VV [PDF, 249 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy v ulici Motoristů v Pardubicích. 74542/2023 Jiří Kříž II_44671_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 417 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Růžová v Pardubicích. 64435/2023 Jiří Kříž II_69011_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 357 kB]
Cyklistická stezka Pardubice - Svítkov - levý břeh Labe, rozhodnutí sp.zn. SÚ 48027/2023/SYR Ing. František Syrový Cyklostezka Svítkov - prodloužení (rozhodnutí) [PDF, 208 kB]
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - „Rekonstrukce zastávky MHD v Pardubicích“ - SO 102 – Zastávka Kpt. Bartoše – oba směry 74306/2023 Marie Chroustová D_31_23_OZSR_Zastavka_Kpt_Bartose_oba_smery_VV [PDF, 226 kB]
Zveřejnění č. 19/2023 - pozemky a reklama MmP 74010/2023 Alena Javůrková Zveřejnění č.19_2023 - pozemky a reklama [PDF, 2 MB]
Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí Pardubická labská xxx Svazek obcí Pardubická Labská pis_1517b [PDF, 173 kB] pis_1517a [PDF, 438 kB] pis_1517 [PDF, 300 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy v ulici Sportovců v Pardubicích. 73627/2023 Jiří Kříž II_42715_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 497 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s konáním závodu CZECHMAN Triatlon 68010/2023 Marcela Švadlenková vv_oop_OMT_Czechman_triatlon_PUP [PDF, 231 kB] DIO_sobota [PDF, 2 MB] DIO_nedele [PDF, 5 MB]
Dražební vyhláška - elektronická dražba 040 EX 2590/08-156 Exekutorský úřad Prachatice pis_1516 [PDF, 153 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Chotkova v Pardubicích. 73526/2023 Jiří Kříž II_67621_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 318 kB]