Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMěstský úřad Lázně Bohdaneč
Projektanta23 architekti, Ing. arch. Michaela Dejdarová
Datum schválení2.12.2016
Doplňující informaceSpis o pořizování územní studie je k dispozici na Městském úřadě Lázně Bohdaneč. Součástí územní studie je také Dokladová část; Dokladová část včetně celé územní studie je k dispozici v digitální a také v tištěné podobě na Městském úřadě Lázně Bohdaneč a Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování.