Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti22. duben 2010
Doplňující informace