Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Mariana Zmítková
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů a kol. 
Datum nabytí účinnostiprosinec 2009
Doplňující informaceXII.změna Územního plánu města Pardubice - lokalita Višňovka je pořizována jako souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu dle § 70 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.