Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantA-projekt s.r.o
Ing. arch. Petr Kopecký
Datum nabytí účinnosti28.2.2017
Doplňující informaceDo změny č. 1 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; změna č. 1 byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Čeperka.