Schválený dokumenty
Pořizovatel
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum zpracování
Srpen 2016
Etapa zpracování:
Zprávu o uplatňování ÚP Bukovka včetně pokynů pro Změnu č.1 schválilo Zastupitelstvo obce Bukovka dne 14.9.2016 usnesením č. 21/2/2016

​​​​​​​