Školská, kulturní a sportovní komise

Předseda:
Martin Vítek

Členové: 
Jaroslav Mlateček
František Hlubocký             
Ing. Radek Meduna          
Mgr. Filip Petr  
Vladimíra Novotná

Stavební komise

Předseda:
Ing. Radek Meduna

Členové:
Ing. Ondřej Pištora                
Petr Hvižď                            
Ondřej Jaroš           
František Hlubocký              
Miluše Horká      
Kateřina Pražanová               

Komise pro strategii a rozvoj

Předseda:
Jaroslav Mlateček

Členové: 
Ing.arch. Jan Kovář
František Hlubocký
Martin Milata
Mgr. Karel Haas
Michal Kreml
Martin Vítek
Ing. Leoš Příhoda
MDDr. Michal Pražan