Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o. 
Ing. arch. Marek Wajsar, Ing. Jan Vlček, Ing. arch. Lukáš Pavlů

Datum schválení2. únor 2022
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území