Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - Statistický výpočet zatížitelnosti Most přes Chrudimku v Pardubicích 160043/2023 Marin Ptáček Odpověď na dotaz dle zák. 1061999_redigováno [PDF, 915 kB] STATICKY VYPOCET ZATIZITELNOSTI_redigováno [PDF, 8 MB]
poskytnutí informace - kopie protokolu o podání vysvětlení MmP 158628/2023 Lenka Hradilová Žádost o kopii protokolu o podání vysvětlení [PDF, 154 kB]
Záměr výstavby nové školy v areálu Masarykových kasáren MmP 141386/2023 Jana Koblížková 106_zadost [PDF, 19 kB] 106_odpoved [PDF, 242 kB]
Žádost o podání informace k závazným stanoviskům k výstavbě RD v k. ú. Kunětice MmP 151152/2023 Blanka Konstantinová Odpoved [PDF, 133 kB]
Stavby pro reklamu (reklamní zařízení a billboardy) MmP 154111/2023 Jana Koblížková 106_žádost [PDF, 351 kB] 106_odpoved [PDF, 150 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 149365/2023 Kristýna Šenkýřová Úřední deska_žádost 106 [PDF, 560 kB]
Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3.11.2023 pod č. j: MmP 145558/2023 MmP 150678/2023 Ing. Kristýna Vojáčková Sdeleni_zakon_106_49_web [PDF, 62 kB]
Poskytnutí informace podle z.č.106/1999 Sb. MmP 148495/2023 Stanislav Neuman sdeleni_pozad_informaci_redigováno [PDF, 35 kB]
Informace týkající se pořízení Změny č. XXII ÚP města Pardubice MmP 136971/2023 Blanka Konstantinová Podana_informace [PDF, 39 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 130037/2023 Kristýna Šenkýřová Úřední deska_106 [PDF, 495 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 135185/2023 Kristýna Šenkýřová Úřední deska_106 [PDF, 488 kB]
Platnost a účinnost požadovaných Opatření obecné povahy MmP 128116/2023 Blanka Konstantinová odpoved_na _zadost_106 [PDF, 398 kB]
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. MmP 130698/2023/4 Pavel Bureš 130698_slansky_odpoved [PDF, 161 kB]
Nesoulad aktuálního a původního ÚP obce Třebosice u části pozemku MmP 122750/2023 Blanka Konstantinová Odpoved_106 [PDF, 515 kB]
Zvukový záznam z jednání ZmP dne 22.9.2022 MmP 122328/2023 Alena Pešková zadost_odpoved_106 [PDF, 148 kB]
Žádost o poskytnutí kopie podkladu k dokumentu "Posouzení vlivu revitalizace parku Na Špici na ÚSES" MmP 123260/2023 Blanka Konstantinová odpoveď [PDF, 171 kB]
Poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 04.09.2023 121019/2023 Martin Ptáček Inf_106_1999_MK_UK [PDF, 203 kB] MK_UK [PDF, 7 MB]
odpověď na žádost o informaci MmP 120337/2023 Zita Petrusová 106_1999 [PDF, 102 kB]
Poskytnutí kopie závazného stanoviska - bytový dům Smilova, Pardubice MmP 109701/2023 Blanka Konstantinová ARCHCOM_odpoved_na_106 [PDF, 204 kB] priloha_k_106_ARCHCOM_anonymizovano_001 [PDF, 357 kB]
Poskytnutí informace na základě žádosti žadatele ze dne 29.8.2023 MmP 117781/2023 Stanislav Neuman sdeleni_pozadovanych_informaci_001_redigováno [PDF, 144 kB]
Odpověď na poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. (pan Mašek)   MmP 109888/2023 Miroslav Čada Odpověď_žádost_p.Mašek_ORS_2023-08-31_final-scan [PDF, 2 MB] PŘEHLED NOMINANTŮ MĚSTA v a.s._2023-08-15 [PDF, 369 kB]
Žádost o informaci dle zákona č. 106 - užívání parku Na Špici MmP 109056/2023 Ing. Jana Růžičková Žádost o poskytnutí informace o úžívání parku Na Špici [PDF, 73 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 109054/2023 Iveta Špilarová 109054 2023 úřední deska [PDF, 147 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 110148/2023 Kristýna Šenkýřová Žádost 106_úřední deska [PDF, 497 kB]
Poskytnutí informace na základě žádosti žadatele ze dne 19.6.2023 MmP 107755/2023 Martin Moravec UR [PDF, 367 kB] SP [PDF, 473 kB] KS [PDF, 22 kB]
Poskytnutí informace na základě žádosti žadatele ze dne 19.7.2023 MmP 101361/2023 Martin Moravec D_19_22_Vyzva_Obnova_chodniku_v_obci_Ceperka_ul_B_Nemcove_001 [PDF, 198 kB] D_19_22_SP_VV_Obnova_chodniku_v_obci_Ceperka_ul_B_Nemcoce_001 [PDF, 237 kB] D_19_22_OZSR_VV_Obnova_chodniku_v_obci_Ceperka_ul_B_Nemcove_001 [PDF, 203 kB] dokumenty2 [PDF, 35 kB] ZS [PDF, 561 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 103268/2023 Eva Kadičová Odpoved_106_MmP_103268_2023 [PDF, 171 kB]
Odpověď na základě rozhodnutí KÚ - lokalita Park Na Špici MmP 105298/2023 Blanka Konstantinová Odpoved_na_rozhodnuti_KU [PDF, 158 kB]
Rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí informací 101983/2023 Stanislav Neuman Rozhodnuti_redigováno [PDF, 174 kB]
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty k obci Čeperka MmP 97382/2023 František Meduna UP_Ceperka_106 [PDF, 57 kB]