Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Žádost o poskytnutí kopie podkladu k dokumentu "Posouzení vlivu revitalizace parku Na Špici na ÚSES" MmP 123260/2023 Blanka Konstantinová odpoveď [PDF, 171 kB]
Poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 04.09.2023 121019/2023 Martin Ptáček Inf_106_1999_MK_UK [PDF, 203 kB] MK_UK [PDF, 7 MB]
odpověď na žádost o informaci MmP 120337/2023 Zita Petrusová 106_1999 [PDF, 102 kB]
Poskytnutí kopie závazného stanoviska - bytový dům Smilova, Pardubice MmP 109701/2023 Blanka Konstantinová ARCHCOM_odpoved_na_106 [PDF, 204 kB] priloha_k_106_ARCHCOM_anonymizovano_001 [PDF, 357 kB]
Poskytnutí informace na základě žádosti žadatele ze dne 29.8.2023 MmP 117781/2023 Stanislav Neuman sdeleni_pozadovanych_informaci_001_redigováno [PDF, 144 kB]
Odpověď na poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. (pan Mašek)   MmP 109888/2023 Miroslav Čada Odpověď_žádost_p.Mašek_ORS_2023-08-31_final-scan [PDF, 2 MB] PŘEHLED NOMINANTŮ MĚSTA v a.s._2023-08-15 [PDF, 369 kB]
Žádost o informaci dle zákona č. 106 - užívání parku Na Špici MmP 109056/2023 Ing. Jana Růžičková Žádost o poskytnutí informace o úžívání parku Na Špici [PDF, 73 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 109054/2023 Iveta Špilarová 109054 2023 úřední deska [PDF, 147 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 110148/2023 Kristýna Šenkýřová Žádost 106_úřední deska [PDF, 497 kB]
Poskytnutí informace na základě žádosti žadatele ze dne 19.6.2023 MmP 107755/2023 Martin Moravec UR [PDF, 367 kB] SP [PDF, 473 kB] KS [PDF, 22 kB]
Poskytnutí informace na základě žádosti žadatele ze dne 19.7.2023 MmP 101361/2023 Martin Moravec D_19_22_Vyzva_Obnova_chodniku_v_obci_Ceperka_ul_B_Nemcove_001 [PDF, 198 kB] D_19_22_SP_VV_Obnova_chodniku_v_obci_Ceperka_ul_B_Nemcoce_001 [PDF, 237 kB] D_19_22_OZSR_VV_Obnova_chodniku_v_obci_Ceperka_ul_B_Nemcove_001 [PDF, 203 kB] dokumenty2 [PDF, 35 kB] ZS [PDF, 561 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 103268/2023 Eva Kadičová Odpoved_106_MmP_103268_2023 [PDF, 171 kB]
Odpověď na základě rozhodnutí KÚ - lokalita Park Na Špici MmP 105298/2023 Blanka Konstantinová Odpoved_na_rozhodnuti_KU [PDF, 158 kB]
Rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí informací 101983/2023 Stanislav Neuman Rozhodnuti_redigováno [PDF, 174 kB]
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty k obci Čeperka MmP 97382/2023 František Meduna UP_Ceperka_106 [PDF, 57 kB]
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - dokumenty k obci Čeperka MmP 97382/2023 František Meduna UP_Ceperka_106 [PDF, 57 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. MmP 94402/2023 Kristýna Šenkýřová úřední deska [PDF, 561 kB]
Pracovní poměr, služební poměr, počty zaměstnanců..... MmP 93812/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 147 kB]
Žádost o informaci dle zák. 106/1999 Sb. 99351/2023 Jiří Kříž 106_odpoved_UD [PDF, 170 kB]
Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 95888/2023 Kristýna Šenkýřová úřední deska_106 [PDF, 600 kB]
Výše nájemného za pozemky pod komunikacemi MmP 96683/2023 Jana Koblížková 106-96683-2023_zadost [PDF, 113 kB] 106-96683-2023_odpoved [PDF, 190 kB]
Poskytnutí kopie dokumentu "Posouzení vlivu revitalizace parku Na Špici na ÚSES" MmP 83481/2023 Blanka Konstantinová Odpoved [PDF, 106 kB]
Odpověď na žádost o informaci dler zákona č. 106/1999Sb. 94870/2023 Jiří Kříž 106_odpoved_UD [PDF, 171 kB]
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., pracovní náplň zaměstnance stavebního úřadu 91142/2023 Jiří Turek odpoved_106_prac_napln_sen [DOCX, 16 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb MmP 88032/2023 Kristýna Šenkýřová Žádost_106_web [PDF, 507 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 89056/2023 Bc. Alena Chvojková MmP_89056_2023 [PDF, 214 kB]
Odpověď na žádost o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. - změna objektu č.p. 1961 na pozemku st.p.č. 1617/2 v k.ú. Pardubice MmP 90042/2023 Iveta Špilarová 90042 2023 odpověď [PDF, 141 kB] 90042 2023 žádost [PDF, 149 kB]
odpověď na žádost o informaci MmP 85605/2023 Zita Petrusová 106_99 [PDF, 492 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informace MmP 86541/2023 Kristýna Šenkýřová Žádost 106 web [PDF, 502 kB]
Odpověď na informaci dle zák. č. 106/1999. Sb. 86071/2023 Jiří Kříž 106_odpoved_UD [PDF, 167 kB]