Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Počet zpracovaných závazných stanovisek za rok 2024 referenta OHA MmP 39862/2024 Blanka Konstantinová odpoveď [PDF, 132 kB]
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 38316/2024 Ing. Jiří Vopršal Úřední deska_žádost 106_15.3.2024 [PDF, 509 kB]
Veská ZTV pro 6 RD - lhůta k dokončení stavby 40813/2024 Marie Chroustová Sdeleni-anonym [PDF, 226 kB]
Výše měsíčních platů řeitelů/ředitelek MŠ a ZŠ MmP 38743/2024 Ing. Lukáš Dvořák Platy_ZS_a_MS_2023 [XLSX, 12 kB] zadost_odpoved_106 [PDF, 172 kB]
Žádost o počtu vydaných závazných stanovisek za rok 2023 požadovaného referenta OHA MmP 38204/2024 Blanka Konstantinová odpověď [PDF, 145 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 34386/2024 Ing. Jiří Vopršal Úřední deska_žádost 106_7.3.2024 [PDF, 504 kB]
poskytnutí informace podle zák. 106/1999 MmP 36291/2024 Vladimíra Dubravčíková 36291-2024 odpověď [DOC, 56 kB]
Právní podpora OHA - doplnění informace po rozhodnutí KÚ MmP 30406/2024 Blanka Konstantinová Odpověď po rozhodnutí KÚ [PDF, 186 kB]
informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - dokumenty „Úspěšné složení zkoušky o způsobilosti k řízení motorových vozidel“ MmP 33625/2024 OD-ODSA Jan Švadlenka 106_zadost_anonym [PDF, 360 kB] sdeleni_anonym [PDF, 147 kB]
GL Park Pardubice MmP 22957/2024; MmP 22924/2024 Marcela Sekyrková odpověď 1 [PDF, 132 kB] GL Park [PDF, 1 MB] odpověď 2 [PDF, 120 kB]
Poskytnutí informací dle zákona MmP 25870/2024 Ing. Jiří Vopršal Úřední deska_žádost 106_21.2.2024 [PDF, 502 kB]
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím MmP 30789/2024 Kancelář tajemníka odpoved_zadost_106 [DOCX, 16 kB] OK Lokomotiva-dotace [XLS, 62 kB]
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 7229/2024 Soňa Zabilanská MmP 7229-2024 [PDF, 121 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 20159/2024 Markéta Paulišová odpověď na žádost 106-Hepnarová-úřední deska [DOCX, 16 kB]
Podání informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb MmP 26602/2024 Jitka Chaloupková Podání informace na žádost dle zákona 106 [PDF, 129 kB]
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 08.01.2024 (PhDr. Mgr. Michal Krajčovič) MmP 3875/2024 Ing. Jíří Macháně Hlavickovy papir - dopis - ORS (5)(3446831963) [PDF, 200 kB]
Kopie protokolu z kontrolní prohlídky stavby 25055/2024 Marie Chroustová Sdeleni_redigováno [PDF, 184 kB] Protokol_redigováno [PDF, 880 kB]
Právní podpora OHA MmP 16370/2024 Blanka Konstantinová Odpoved_pravni_pomoc [PDF, 178 kB]
Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 03.11.2023 pod č. j: MmP 145558/2023 MmP/8/49/2023-OD-5 Ing. Kristýna Vojáčková Sdeleni_zakon_106_49_web [PDF, 62 kB]
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - právní předpis města o regulaci reklamy 20134/2024 Irena Málková Odpověď_stat_m_Pce [PDF, 64 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 14656/2024 Markéta Paulišová odpověď na žádost 106-Kvapilovi-úřední deska [DOCX, 15 kB]
Řešení změn ochranného pásma vodního zdroje od roku 2000 po současnost v rajonu ORP Pardubice - Otto Sigmund ozp-ovh-2024-02-01 [PDF, 34 kB]
Investiční plán města MmP 9889/2024 Jana Koblížková 106_zadost_9889 [PDF, 297 kB] 106_odpoved_9889 [PDF, 155 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 11483/2024 Kristýna Šenkýřová Úřední deska_odpověď 106 [PDF, 493 kB]
Náhrady škod zaměstnanců obce MmP 3964/2024 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 203 kB]
Příprava občanů k obraně státu MmP 10152/2024 Ing. Jiří Kyncl, oddělení krizového řízení zadost_odpoved_106 [PDF, 190 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – kopie smluv a faktur MmP 9461/2024 Jana Kroupová zadost_odpoved_106_smlouvy_faktury_VSA_TK-VS [PDF, 138 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 2380/2024 Kristýna Šenkýřová Úřední deska_106 [PDF, 594 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informací k vydanému stavebnímu povolení na stavbu „Galerie Pernerka“ MmP 170669/2023 Markéta Paulišová informace podle zákona 106-GALERIE-veřejná vyhláška [PDF, 127 kB]
Kopie závazného stanoviska OHA k výstavbě domu na pozemku p. č. 526/7 v k. ú. Lány na Důlku MmP 169039/2023 Blanka Konstantinová Odpoveď na žádost [PDF, 192 kB] Příloha [PDF, 671 kB]