Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová
Datum nabytí účinnosti11. 2. 2009
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje a obci Kunětice.