Projednávaná dokumentace

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier Kontext, s.r.o., Ing. arch. Alena Švandelíková
Doplňující informace Návrh změny č. 1 územního plánu Barchov pro veřejné projednání.