Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti12. 8. 2020
Doplňující informaceDo Změny č. 2 územního plánu Rohovládova Bělá (dále jen "změna č. 2") je možné nahlížet na obci Rohovládova Bělá a Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta; změna č. 2 byla dále poskytnuta Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Odboru stavebnímu a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje.