Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Stavební úřad, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Mariana Zmítková
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti8. prosinec 2008
Doplňující informacevydaná dokumentace