Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant:
Atelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová

Etapa zpracování: Vydaná dokumentace, nabytí účinnosti dne 4.1.2017.

Uložení územního plánu:
Do územního plánu Chýšť je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta. Územní plán byl poskytnut odboru stavebnímu města Lázně Bohdaneč, dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje,oddělení územního plánování a obci Chýšť.