Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier REGIO s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová
Datum nabytí účinnosti4. 1. 2017
Doplňující informaceDo územního plánu a dokladů o jeho pořízen je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta. Územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Chýšť.