Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubice, Stavební úřad, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Jiří Řeřucha

ProjektantAtelier AURUM s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnostiříjen 2016
Doplňující informaceschválená dokumentace