Projednávaná dokumentace

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier Kontext s.r.o., Ing. arch. Alena Švandelíková
Doplňující informace

Návrh změny č. 3 územního plánu Sezemice pro veřejné projednání.
Srovnávací text s vyznačením změn naleznete od str. 129 (slide 135) textové části, která je k dispozici níže.
Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání je ke shlédnutí zde!
Formulář pro uplatnění připomínky/námitky naleznete zde!