Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2022 - Renata Arwen Chvojka Závěrečný účet statutárního města Pardubic za rok 2022 [PDF, 143 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 75492/2023 Irena Málková Zverejneni_4_2023 [PDF, 183 kB]
Stanovení přechodné úpravy a uzavírky železničního mostu ev.č. P5351 v k.ú. Rosice nad Labem 75234/2023 Jiří Kříž II_69824_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 292 kB]
Výběrové řízení na pozici Lektor odborných předmětů Vzdělávacího centra SFÉRA - Ing. David Koppitz VR_lektori_odbornych_predmetu_final [PDF, 105 kB]
Výběrové řízení na pozici Lektor dílny Vzdělávacího centra SFÉRA - Ing. David Koppitz VR_lektori_dilny_final [PDF, 111 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici Věry Junkové v Pardubicích. 75151/2023 Jiří Kříž II_30831_vv_oop_STANOVENI [PDF, 394 kB]
Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření 185 MmP 75108/2023 Monika Denková Oznámení o vyvěšení RO 185 [PDF, 148 kB]
Stanovení místní úpravy na tř. Míru a v ulici Perštýnská v Pardubicích. 75073/2023 Jiří Kříž II_30489_vv_oop_STANOVENI1 [PDF, 256 kB] dz_stanoveni [PDF, 3 MB]
OZSŘ - D 35, Opatovice - Časy, oprava příjezdových tras, III/29811 Dříteč - Újezd u Sezemic MmP 75012/2023 Zdeňka Morchová D_27_23_OZSR_VV_D_35_Opatovice_Casy_oprava_prijezdovych_tras_III_29811_Dritec_Ujezd_u_Sezemic [PDF, 254 kB]
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - „Rekonstrukce zastávky MHD v Pardubicích“ - SO 101 Zastávka Polabiny, Okrajová – směr z města 74476/2023 Marie Chroustová D_32_23_OZSR_Zastavka_Polabiny_Okrajova_smer_z_mesta_VV [PDF, 249 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy v ulici Motoristů v Pardubicích. 74542/2023 Jiří Kříž II_44671_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 417 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Růžová v Pardubicích. 64435/2023 Jiří Kříž II_69011_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 357 kB]
Cyklistická stezka Pardubice - Svítkov - levý břeh Labe, rozhodnutí sp.zn. SÚ 48027/2023/SYR Ing. František Syrový Cyklostezka Svítkov - prodloužení (rozhodnutí) [PDF, 208 kB]
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - „Rekonstrukce zastávky MHD v Pardubicích“ - SO 102 – Zastávka Kpt. Bartoše – oba směry 74306/2023 Marie Chroustová D_31_23_OZSR_Zastavka_Kpt_Bartose_oba_smery_VV [PDF, 226 kB]
Zveřejnění č. 19/2023 - pozemky a reklama MmP 74010/2023 Alena Javůrková Zveřejnění č.19_2023 - pozemky a reklama [PDF, 2 MB]
Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí Pardubická labská xxx Svazek obcí Pardubická Labská pis_1517b [PDF, 173 kB] pis_1517a [PDF, 438 kB] pis_1517 [PDF, 300 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy v ulici Sportovců v Pardubicích. 73627/2023 Jiří Kříž II_42715_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 497 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s konáním závodu CZECHMAN Triatlon 68010/2023 Marcela Švadlenková vv_oop_OMT_Czechman_triatlon_PUP [PDF, 231 kB] DIO_sobota [PDF, 2 MB] DIO_nedele [PDF, 5 MB]
Dražební vyhláška - elektronická dražba 040 EX 2590/08-156 Exekutorský úřad Prachatice pis_1516 [PDF, 153 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Chotkova v Pardubicích. 73526/2023 Jiří Kříž II_67621_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 318 kB]
Oznámení zahájení společného řízení - Obytný soubor Ohrazenice II.etapa SÚ 25/2023/PRO Ilona Prokůpková OZŘ_Obytný soubor Ohrazenice II.etapa [PDF, 618 kB]
Společné povolení-Rekonstrukce silnice III/29820 a III/29815 Bohumileč MmP 72652/2023 Zdeňka Morchová D_20_23_SP_VV_Rekonstrukce_silnice_III_29820_a_III_29815_Bohumilec [PDF, 292 kB]
Oznámení o možnosti převzít písemnost OSA/P-1571/22-D/16 Šárka Čapková OSA_P-1571_22-D [PDF, 81 kB]
Veřejná vyhláška - Sdělení- Seznámení s podklady rozhodnutí. „I/36 Sezemice obchvat“ MmP 72025/2023 Ing. Markéta Horáčková Strnadová SezemiceNL_RSD_SezemiceObchvat_KanMelior_VV_seznameniSpodkladyRozhodnutiSO360 [PDF, 227 kB]
Společné povolení - Stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří MmP 72259/2023 Zdeňka Morchová D_22_23_SP_VV_Stavebni_upravy_komunikace_a_chodniku_Na_Zabori [PDF, 272 kB]
Stanovení místní úpravy provozu v ulici 17. listopadu v Pardubicích 72005 Marcela Švadlenková vv_oop_SUS_17_listopadu_PCE_MUP [PDF, 253 kB] Situacni_mapka_01p_U20 [PDF, 422 kB]
Společné povolení-Komunikace a zasíťování pozemků pro zástavbu RD, obec Časy MmP 71923/2023 Zdeňka Morchová D_45_22_SP_VV_Komunikace_a_zasitovani_pozemku_pro_zastavbu_RD_obec_Casy [PDF, 297 kB]
Stanovení místní úpravy na třídě Míru a v ulici Jana Zajíce v Pardubicích. 72013/2023 Jiří Kříž II_29437_vv_oop_STANOVENI [PDF, 231 kB] Prilohy [PDF, 7 MB]
Stanovení přechodné úpravy provozu ve Starém Hradišti 71943/2023 Marcela Švadlenková vv_oop_II324_Stare_Hradiste_PUP [PDF, 218 kB] DIO [PDF, 8 MB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici U Stadionu v Pardubicích. 71925/2023 Jiří Kříž II_67458_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 503 kB]