Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Oznámení č. 18 - převod vlastnic. práv k nemovitostem (BD POSEIDON) MmP 31849/2024 OMI Romana Kudrnová 18 do 19.3.2024_zamer_prevodu_vlast_prava_nemovit_POSEIDON_41sml_9vyzva [PDF, 80 kB]
Oznámení č. 17 - převod vlastnic. práv k nemovitostem (BD POSEIDON) MmP 31841/2024 OMI Romana Kudrnová 17 do 19.3.2024_zamer_prevodu_vlast_prava_nemovit_POSEIDON_9sml_8vyzva [PDF, 78 kB]
Oznámení č. 16 - převod vlastnic. práv k nemovitostem (BD POSEIDON) MmP 31828/2024 OMI Romana Kudrnová 16 do 19.3.2024_zamer_prevodu_vlast_prava_nemovit_POSEIDON_25sml_7vyzva [PDF, 80 kB]
VV - vedeni SEK-T-Mobile CR_Polabiny III SÚ 27685/2024 Vladimíra Dubravčíková 2024-27685 [PDF, 639 kB]
Stanovení přechodné úpravy - uzavírka ulice V Lískách ve městě Lázně Bohdaneč MmP 31694/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy - uzavírka ulice V Lískách v Lázních Bohdaneč [PDF, 316 kB]
Stanovení přechodné úpravy-uzavírka chodníku v ulici Na Záboří v Pardubicích MmP 31562/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Přechodná uprava-uzavírka chodníku v ulici Na Záboří v Pardubicích [PDF, 280 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Drozdická v Pardubicích MmP 31331/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Drozdická v Pardubicích [PDF, 301 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060944421, Pardubice II - Polabiny xxx ČEZ Distribuce, a.s. pis_1734 [PDF, 607 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Ke Hřišti v Pardubicích MmP 31261/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Ke Hřišti v Pardubicích [PDF, 286 kB]
Usnesení o nařízení další elektronické dražby - dražební vyhláška 160 EX 2920/22-88 Exekutorský úřad Břeclav pis_1733 [PDF, 359 kB]
Rozhodnutí- změna stavby před dokončením "Kladina lokalita Z27, Sezemice" MmP 30195/2024 Bc. Marie Chroustová D_34_20_Rozhodnutí_změna_stavby_před_dokončením_Kladina_lokalita_Z27_Sezemice [PDF, 248 kB]
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)) 178EX11051/08-62 Exekutorský úřad Plzeň-jih pis_1732 [PDF, 320 kB]
Stanovení přechodné úpravy - uzavírka chodníku v ulici Bartoňova v Pardubicích MmP 30890/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy - uzavírka chodníku v ulici Bartoňova v Pardubicích [PDF, 289 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici K Olšině v obci Srch MmP 30813/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici K Olšině v obci Srch [PDF, 488 kB]
Podzemní vedení veřejné komunikační sítě Hrobice FTTx č. NGA V NIO5 Hrobice HRPAR1 SÚ 143396/2023/KAS, MmP 30240/2024 Marie Kašová CETIN Hrobice MmP 30240_24 [PDF, 1 MB]
Oznámení o možnosti převzít písemnosti ŽÚ/2023/9573/Bla/7 Ing. Lenka Dundáčková oznámení_o_možnosti_převzít_písemnosti [PDF, 178 kB]
Stavební povolení - Rekonstrukce ul. J. Žižky 30481/2024 Mária Němcová D_53_23_Stavebni_povoleni_Rekonstrukce_ul_J Žižky [PDF, 240 kB]
Hrobice - ochranný zemní val, 2. etapa SÚ 163996/2023/KAS, MmP 29490/2024 Marie Kašová Hrobice zemní val MmP 29490_24 [PDF, 634 kB]
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060939356, Pardubice I xxx ČEZ Distribuce, a.s. pis_1731 [PDF, 643 kB]
Informace o obsazenosti bytů podpořených z dotace MmP 27831/2024 OMI Kristina Valášková Informace o obsazenosti bytů podpořených z dotace [PDF, 35 kB]
Informace o obsazenosti bytů podpořených z dotace MmP 27831/2024 OMI Kristina Valášková Informace o obsazenosti bytů podpořených z dotace [PDF, 35 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Závodu Míru v Pardubicích MmP 30409/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Závodu Míru v Pardubicích [PDF, 321 kB]
Oznámení č. 15 MmP 30354/2024 OMI Romana Kudrnová 15 do 15.3.2024 záměr změny NS - PAP [PDF, 62 kB]
Stanovení přechodné úpravy pro označení provádění údržby a menších oprav na místních komunikacích na území města Pardubic. 30225/2024 Jiří Kříž 3521_SMP_UDRZBA_prechodna_uprava [PDF, 227 kB] prilohy [PDF, 484 kB]
Výzva k odstranění nedostatků + Usnesení - „Zelená čtvrť Starý Mateřov“ 30017/2024 Marie Chroustová D_25_21_Vyzva_k_doplneni Zelená čtvrť Starý Mateřov - VV [PDF, 308 kB]
Stanovení místní úpravy na křižovatce ulic Sukova třída - U Stadionu - Sladkovského v Pardubicích. 30118/2024 Jiří Kříž 141392_vv_oop_STANOVENI [PDF, 255 kB] DPS_D_SO602_DOZ_SO603_SSZ_000_04_SITU_dopravní_řešení_001 [PDF, 2 MB]
Společné povolení - "Dopravní napojení Fáblovka" MmP 29508/2024 Bc. Marie Chroustová D_52_23_SP_VV_Pardubice_Dopravní_napojení_Fáblovka [PDF, 312 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulicích Ticha, Lesní a Mandysova v Pardubicích MmP 29976/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulicích Ticha_ Lesní a Mandysova v Pardubicích [PDF, 767 kB]
Rozhodnutí - prodloužení doby platnosti stavebního povolení - „Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí, Pardubice“ 29904/2024 Marie Chroustová D_49_20_R_Prodlouzeni_Ulice Kostelní-VV [PDF, 246 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy na účelové komunikaci v obci Ostřešany. 29783/2024 Jiří Kříž 20273_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 347 kB]