Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Zveřejnění č. 08/2024 - pozemky a reklama MmP 26059/2024 Alena Javůrková Zverejneni_cislo_08_2024_pozemky_a_reklama [PDF, 379 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici K Vápence v Pardubicích MmP 26071/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici K Vápence v Pardubicích [PDF, 315 kB]
Stanovení přechodné úpravy na nám. Republiky v Pardubicích MmP 25947/2024 Luděk Fiedler Stanovení přechodné úpravy na nám. Republiky v Pardubicích [PDF, 297 kB]
Dražební vyhláška o provedení elektronické další dražby zastavených nemovitých věcí 099 EX 1597/14-226 Exekutorský úřad Praha 1 pis_1722 [PDF, 191 kB]
Aukční vyhláška - elektronická aukce (k.ú. Pohřebačka) UZSVM/HPU/1312/2024-HPUM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pis_1720 [PDF, 4 MB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Smetanova v obci Opatovice nad Labem MmP 25469/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Smetanova v obci Opatovice nad Labem [PDF, 316 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy v ulici Štrossova a Kyjevská v Pardubicích 25461/2024 Jiří Kříž 12608_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 273 kB] N_navrh_dz [PDF, 3 MB]
Veřejná vyhláška-zahájení řízení, výzva společný zmocněnec 149837/2023 Stanislav Neuman veřejná vyhláška zahájení řízení sig [PDF, 415 kB]
Stanovení přechodné úpravy v rámci akce "Vinný košt" na Pernštýnském náměstí v Pardubicích MmP 25242/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v rámci akce [PDF, 315 kB]
Odročení nařízené dražby ze dne 22.1.2024, č.j.: 204 EX 2168/19-1224 204 EX 2168/19-1245 Exekutorský úřad Praha 8 pis_1719 [PDF, 111 kB]
Stanovení přechodné úpravy v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/32224 v ulici Poděbradská v Pardubicích. 25204/2024 Jiří Kříž 12060_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 225 kB] situace_dz [PDF, 4 MB]
Usnesení - Stavební úpravy vnitrobloku v ul. Pichlova – S.K. Neumanna – K Višňovce 25068/2024 Mária Němcová D_63_23_Usnesení_Oprava_zřejmých_nesprávností_ Stavebnír_úpravy_vnitrobliku_v_ul_Pichlova [PDF, 221 kB]
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - usnesení o ustanovení opatrovníka OSA/P-1442/23-D/15 Mgr. Pavel Karč Veřejná vyhláška_OSA_P-1442_23-D_15 [PDF, 82 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060937852, Rosice nad Labem xxx ČEZ Distribuce, a.s. pis_1718 [PDF, 1 MB]
Oznámení č. 14 - nebytové prostory   MmP 24839/2024 OMI Romana Kudrnová 14 do 5.3.2024 záměr smlouvy o výpůjčce CPD a COK [PDF, 65 kB]
Program 15. zasedání ZmP dne 26.02.2024 15/2024 Lucie Kutálková Pozvánka na 15. zasedání ZmP dne 26.02.2024 [PDF, 88 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Sladkovského v Pardubicích MmP 24782/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Sladskovského v Pardubicích [PDF, 313 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Na Výsluní v obci Srch MmP 24621/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Na Výsluní v obci Srch [PDF, 302 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Na Hrádku v Pardubicích MmP 24324/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_ Stanovení přechodné úpravy v ulici Na Hrádku v Pardubicích [PDF, 320 kB]
Vedoucí Oddělení stavebního úřadu I Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic   16/2024 Veronika Pospíšilová Požadavky výběrového řízení č. 16-2024 [PDF, 262 kB]
2 referenti/ky Oddělení stavebního úřadu II Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic   15/2024 Veronika Pospíšilová Požadavky výběrového řízení č. 15-2024 [PDF, 259 kB]
Oznámení o zahájení řízení - „Rekonstrukce chodníku v ul. Leoše Janáčka – 2. etapa, Lázně Bohdaneč“ 23755/2024 Marie Chroustová D_28_22_OZSR Rekonstrukce chodníku ul Leoše Janáčka 2. etapa - VV [PDF, 219 kB]
Stanovení přechodné úpravy na Masarykově náměstí v Pardubicích MmP 23901/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy na Masarykově náměstí v Pardubicích [PDF, 293 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Jiráskova v Pardubicích MmP 23787/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné upravy v ulici Jirkáskova v Pardubicích [PDF, 320 kB]
Oznámení zahájení společného řízení, seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu stavební úpravy a nástavba na pozemku st. 358/9 k.ú. Pardubice SÚ 9574/2024/Pa Markéta Paulišová za pasáží zahájení [DOC, 592 kB]
Návrh stanovení místní úpravy provozu v lokalitě Trnová v Pardubicích MmP 23486/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Návrh stanovení místní úpravy provozu v lokalitě Trnová v Pardubicích [PDF, 403 kB]
Návrh stanovení místní úpravy v ulici Národních hrdinů v Pardubicích MmP 23394/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Návrh stanovení místní úpravy v ulici Národních hrdinů v Pardubicích [PDF, 374 kB]
Stanovení místní úpravy provozu v ulici Lonkova v Pardubicích MmP 23307/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení místní úpravy provozu v ulici Lonkova v Pardubicích [PDF, 420 kB]
Opatření obecné povahy MmP 16609/2024 Pavel Bureš 135578_2023_VV_OOP_sokolovska_pce [PDF, 460 kB]
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060941461 - Pardubice II xxx ČEZ Distribuce, a.s. pis_1717 [PDF, 607 kB]