Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Stanovení přechodné úpravy - uzavírka chodníku v ulici Bartoňova v Pardubicích MmP 30890/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy - uzavírka chodníku v ulici Bartoňova v Pardubicích [PDF, 289 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici K Olšině v obci Srch MmP 30813/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici K Olšině v obci Srch [PDF, 488 kB]
Podzemní vedení veřejné komunikační sítě Hrobice FTTx č. NGA V NIO5 Hrobice HRPAR1 SÚ 143396/2023/KAS, MmP 30240/2024 Marie Kašová CETIN Hrobice MmP 30240_24 [PDF, 1 MB]
Oznámení o možnosti převzít písemnosti ŽÚ/2023/9573/Bla/7 Ing. Lenka Dundáčková oznámení_o_možnosti_převzít_písemnosti [PDF, 178 kB]
Stavební povolení - Rekonstrukce ul. J. Žižky 30481/2024 Mária Němcová D_53_23_Stavebni_povoleni_Rekonstrukce_ul_J Žižky [PDF, 240 kB]
Hrobice - ochranný zemní val, 2. etapa SÚ 163996/2023/KAS, MmP 29490/2024 Marie Kašová Hrobice zemní val MmP 29490_24 [PDF, 634 kB]
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060939356, Pardubice I xxx ČEZ Distribuce, a.s. pis_1731 [PDF, 643 kB]
Informace o obsazenosti bytů podpořených z dotace MmP 27831/2024 OMI Kristina Valášková Informace o obsazenosti bytů podpořených z dotace [PDF, 35 kB]
Informace o obsazenosti bytů podpořených z dotace MmP 27831/2024 OMI Kristina Valášková Informace o obsazenosti bytů podpořených z dotace [PDF, 35 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Závodu Míru v Pardubicích MmP 30409/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Závodu Míru v Pardubicích [PDF, 321 kB]
Oznámení č. 15 MmP 30354/2024 OMI Romana Kudrnová 15 do 15.3.2024 záměr změny NS - PAP [PDF, 62 kB]
Stanovení přechodné úpravy pro označení provádění údržby a menších oprav na místních komunikacích na území města Pardubic. 30225/2024 Jiří Kříž 3521_SMP_UDRZBA_prechodna_uprava [PDF, 227 kB] prilohy [PDF, 484 kB]
Výzva k odstranění nedostatků + Usnesení - „Zelená čtvrť Starý Mateřov“ 30017/2024 Marie Chroustová D_25_21_Vyzva_k_doplneni Zelená čtvrť Starý Mateřov - VV [PDF, 308 kB]
Stanovení místní úpravy na křižovatce ulic Sukova třída - U Stadionu - Sladkovského v Pardubicích. 30118/2024 Jiří Kříž 141392_vv_oop_STANOVENI [PDF, 255 kB] DPS_D_SO602_DOZ_SO603_SSZ_000_04_SITU_dopravní_řešení_001 [PDF, 2 MB]
Společné povolení - "Dopravní napojení Fáblovka" MmP 29508/2024 Bc. Marie Chroustová D_52_23_SP_VV_Pardubice_Dopravní_napojení_Fáblovka [PDF, 312 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulicích Ticha, Lesní a Mandysova v Pardubicích MmP 29976/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulicích Ticha_ Lesní a Mandysova v Pardubicích [PDF, 767 kB]
Rozhodnutí - prodloužení doby platnosti stavebního povolení - „Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí, Pardubice“ 29904/2024 Marie Chroustová D_49_20_R_Prodlouzeni_Ulice Kostelní-VV [PDF, 246 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy na účelové komunikaci v obci Ostřešany. 29783/2024 Jiří Kříž 20273_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 347 kB]
Zveřejnění č. 09/2024 MmP 29540/2024 Alena Javůrková Zverejneni_cislo_09_2024_pozemky_a_reklama [PDF, 377 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy na sjezdu ze silnice č. I/37 směrem do ulice U Trojice v Pardubicích. 29471/2024 Jiří Kříž 26074_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 416 kB]
kabelové vedení nízkého napětí Hůrka MmP 29373/2024 (SÚ 15325/2024/EK) Eva Kadičová form_29 [PDF, 223 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy v ulici Čihákova v Pardubicích. 25634/2024 Jiří Kříž 25634_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 304 kB]
Oznámení zahájení společného řízení "Novostavba 4 RD IDEAL včetně zpevněných ploch a přípojek IS; vodovodní a kanalizační řad; veřejné osvětlení; pozemní komunikace" ve Starých Čívicích SÚ 4260/2024/ME Václava Mejsnarová 2024-4260 [PDF, 423 kB]
Odročení nařízené dražby na den 29.2.2024, č.j.: 081 EX 02958/05-617 081 EX 02958/05-617 Exekutorský úřad Praha - východ pis_1730 [PDF, 230 kB]
Oznámení o návrhu místní úpravy v obci Srch. 29216/2024 Jiří Kříž 160810_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 278 kB] DZ_Srch_zona_30 [PDF, 551 kB]
Společné povolení - Cyklistická stezka Třebosice – Staré Jesenčany podél silnice III/32226 28857/2024 Mária Němcová D_57_23_SpolR_Cyklistická_stezka_Třebosice_Staré_Jesenčany [PDF, 263 kB]
Oznámení o zahájení společného územního a stavební řízení 28880/2024 Marie Chroustová D_03_24_OZŘ-Oprava ul Nová Srch - VV [PDF, 228 kB]
Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Semtínská v Pardubicích MmP 28883/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy provozu v ulici Semtínská v Pardubicích [PDF, 289 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici JUDr. Krpaty v Pardubicích MmP 28825/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici JUDr. Krpaty v Pardubicích [PDF, 695 kB]
Stanovení přechodné úpravy na bezejmenné místní komunikaci v Pardubicích, m.č. Dražkovice 28776/2024 Jiří Kříž 23007_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 278 kB]