Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
společné řízení MmP 76408/2024 Martin Moravec OZSpolRVV [PDF, 94 kB]
Stanovení přechodné úpravy na silnici č. II/333 v souvislosti částečnou uzavírku jízdního pruhu u golfového hřiště v Lázních Bohdaneč. 76596/2024 Jiří Kříž 42120_vv_oop_prechodna_uprava_golf [PDF, 227 kB] L_Bohdaneč_Open_2024_001 [PDF, 2 MB]
Stanovení přechodné úpravy v ulicích Wernerovo nábřeží, Svaté Anežky České, Pernštýnská, Pernštýnské náměstí a Komenského náměstí v Pardubicích - Den Pardubického kraje MmP 76591/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy - Den Pardubického kraje [PDF, 314 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Pražská v Pardubicích - chodník MmP 76557/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Pražská v Pardubicích - chodník [PDF, 442 kB]
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 203 EX 37177/20-35 Exekutorský úřad Přerov pis_1803 [PDF, 620 kB]
Stanovení přechodné úpavy v ulici Kyjevská v Pardubicích - oprava vozovky MmP 76479/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpavy v ulici Kyjevská v Pardubicích - oprava vozovky [PDF, 418 kB]
Stanovení přechodné úpravy na silnici č. III/3235 a místní komunikaci obci Kasalice 76417/2024 Jiří Kříž vv_oop_prechodna_uprava_Kasalice [PDF, 229 kB] DIO_Kasalice_001 [PDF, 3 MB]
Stanovení přechodné úpravy v ulicích Odbojářů a U Zámečku v Pardubicích - Dobročinný běh MmP 76359/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulicích Odbojářů a U Zámečku v Pardubicích - Dobročinný běh [PDF, 424 kB]
Referent/ka Oddělení územního plánování Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic   53/2024 Veronika Pospíšilová Požadavky výběrového řízení č. 53-2024 [PDF, 205 kB]
Stanovení přechodné úpravy v Pardubicích - m.č. Opočínek MmP 76316/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v Pardubicích - m.č. Opočínek [PDF, 242 kB] Prech_uprava_provozu_MK_Opocinek_PROFISTAV_Litomysl_3_6_15_8_2024 [PDF, 219 kB]
Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí Pardubická labská, Návrh závěrečného účtu za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 dobrovolného svazku obcí DSO Pardubická labská xxx Svazek obcí Pardubická Labská pis_1802a [PDF, 309 kB] pis_1802b [PDF, 177 kB] pis_1802c [PDF, 960 kB]
Stanovení přechodné úpravy na silnici č. III/32221 v Pardubicích, m.č. Opočínek. 76048/2024 Jiří Kříž 66104_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 2 MB] NOVE_DIO [PDF, 838 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Mandysova v Pardubicích MmP 76091/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Mandysova v Pardubicích [PDF, 357 kB] DIO-Mandysova-PCE [PDF, 1 MB]
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - usnesení o ustanovení opatrovníka OSA/D-11293/23 Dominika Mjartanová Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - usnesení o ustanovení opatrovníka OSA_D_11293_23 [PDF, 98 kB]
Stanovení přechodné úpravy na Pernštýnském a Komenského náměstí - Krajské dožínky MmP 76043/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy na Pernštýnském a Komenského náměstí - Krajské dožínky [PDF, 298 kB]
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060958289. k.ú. Semtín xxx ČEZ Distribuce, a.s. pis_1801 [PDF, 323 kB]
Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 11060957998, k.ú. Rosice nad Labem xxx ČEZ Distribuce, a.s. pis_1800 [PDF, 551 kB]
Návrh stanovení místní úpravy v ulicích Lonkova, Na Labišti a Lidická v Pardubicích MmP 75877/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Návrh stanovení místní úpravy v ulicích Lonkova-Na Labišti a Lidická v Pardubicích [PDF, 296 kB] 09s24_3_D_00_04_1_Dopravní_značení_lokalita_1 [PDF, 759 kB] 09s24_3_D_00_04_2_Dopravní_značení_lokalita_2 [PDF, 2 MB]
Stavební povolení - "Doplnění lokality Z09 Dašice jih-infrastruktura" MmP 75610/2024 Maria Němcová D_19_24_SP_Doplnění_lokality_Z09_Dašice_jih_infrastruktura (002)_001 [PDF, 331 kB]
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška, odvodnění Bukovina“ MmP 75038/2024/ Ing. Zdeněk Fliedr Borek_pochybnost_vodni_dilo [PDF, 222 kB]
Stanovení místní úpravy v obci Brozany - novostavba komunikace MmP 75720/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení místní úpravy v obci Brozany - novostavba komunikace [PDF, 265 kB] D_1_1_2_SITUACE_POZEMNÍ_KOMUNIKACE_04_2024 [PDF, 747 kB]
Stanovení přechodné úpravy v ulici Staňkova - chodník MmP 75509/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Staňkova - chodník [PDF, 353 kB]
"Novostavba bytového domu ve dvorní části budovy č.p. 258 v ulici 17. listopadu v Pardubicích, část obce Zelené Předměstí, včetně přípojky kanalizační, vodovodní a teplovodní, areálových komunikací a zpevněných ploch, drobných staveb, zahradních a sadových úprav" SÚ 33636/2024/ŠI, MmP 74771/2024 Ivana Švadlenová MmP 74771_2024 [PDF, 502 kB]
Společné povolení - Pardubice – Svítkov – úprava křižovatky Kostnická – Školní 75110/2024 Mária Němcová D_61_23_SpolR_Úprava_křižovatky_Kostnická_Školní_Svítkov [PDF, 241 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 74888/2024 Irena Málková Zveřejnění_2_2024 [PDF, 215 kB]
Stanovení místní úpravy v obci Rokytno - novostavba stezky pro pěší a cyklisty MmP 74928/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení místní úpravy v obci Rokytno - novostavba stezky pro pěší a cyklisty [PDF, 241 kB] NOVÝ C3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES [PDF, 1 MB]
Oznámení - Veřejná vyhláška. „Nová budova ČSOB Pojišťovny – PHQ, Pardubice“   MmP 73971/2024 Ing. Markéta Horáčková Strnadová Pce_PardubickaRozvojova_CSOBPoj_vodniDila_VV_zmenaStavby_prodlSP_DokStavby_zah_rizeni [PDF, 246 kB]
Stanovení místní úpravy v ulici Štenclova v městě Dašice - novostavba parkoviště MmP 72174/2024 Luděk Fiedler VV_OOP_Stanovení místní úpravy v ulici Štencova v Dašicích [PDF, 252 kB] NOVÝ C_3_KOORDINACNI SITUACNI VYKRES [PDF, 2 MB]
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060957998, k.ú. Rosice nad Labem xxx ČEZ Distribuce, a.s. pis_1798 [PDF, 550 kB]
Společné povolení - Komunikace a inženýrské sítě Živanice – sever 74498/2024 Mária Němcová D_73_23_SpolR_Komunikace_a_inženýrské_sítě_Živanice [PDF, 256 kB]