Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Poskytnutí informace - novostavba RD na parc.č. 250/6, k.ú. Mikulovice u Pardubic MmP 37050/2023 Jana Bobková Odpoved_106_MmP_37050_2023 [PDF, 98 kB]
Odpovědnost za správnost a zákonnost závazných stanovisek vydaných na OHA MmP 34660/2023 Blanka Konstantinová Sdeleni_o_poskytnute_odpovedi [PDF, 149 kB]
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. MmP 37568/2023 Pavel Bureš 37568_odpoved [PDF, 158 kB]
Fáze řešení Petice s žádostí o zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy v lokalitě U Kostelíčka MmP 31255/2023 Ing. Jan Hrabal zadost_odpoved_106 [PDF, 115 kB] priloha_nehodovost_KLIC [PDF, 1 MB] priloha_prehled_nehod [PDF, 892 kB]
Nepřípustná využití funkční plochy "zeleň rekreační" MmP 28870/2023 Blanka Konstantinová Sdeleni_o_poskytnute_odpovedi [PDF, 112 kB]
Vnitřní oznamovací systém MmP 34365/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 126 kB]
Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb. ze dne 3.3.2023 MmP 31275/2023 Kristýna Šenkýřová Web žádost 106 3.3. [PDF, 493 kB]
Microsoft Office 365 MmP 26470/2023 Ing. Zdeňka Malá odpovedMO365_web [PDF, 116 kB]
užívání pozemku k.ú. Pardubice, st.p.č. 8687 MmP 28610/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 320 kB]
Investiční plán města MmP 30608/2023 Jana Koblížková 106-30608-2023 [PDF, 117 kB]
Shromažďování dat – OSPOD MmP 26397/23 Bc. Dana Hnízdová 106-ospod [PDF, 44 kB]
informace podle zák. č. 106/1999 Sb. MmP 26470/2023 Lucie Marková Odpoved_106 [PDF, 90 kB]
Interní informace MmP - OD, OSA MmP 19576/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 192 kB]
Most M117 MmP 20631/2023 Jana Koblížková 106-20631-2023 [PDF, 198 kB]
Ukrajina - rozpočet, vynaložené prostředky MmP 3775/2023 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 159 kB]
informace podle zák. č. 106/1999 Sb. SÚ 14429/2023 Vladimíra Dubravčíková Odpoved_106_16522_2023_ [PDF, 217 kB]
Žádost ze dne 30. 1. 2023 – dávky sociální podpory 15291/2023 Marcela Ožďanová davky_zadost_106 [PDF, 33 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27.1.2023 MmP 15619/2023 Kristýna Šenkýřová Web žádost 106 27.1. [PDF, 488 kB]
Žádost o poskytnutí kopie závazného stanoviska ve věci stavby parkovacího domu v Pardubicích MmP 6130/2023 Blanka Konstantinová Sdeleni_o_poskytnute_odpovedi [PDF, 106 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 1486/2023 Kristýna Šenkýřová Web žádost 106 3.1 [PDF, 423 kB]
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací podle zákona 106/1999 11570/2023 Marie Chroustová MmP_11570_2023_Rozhodnuti_odmitnuti_ANONYMIZOVANE [PDF, 236 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10.1.2023 9299/2023 Martin Ptáček 106_final_anonymizováno [PDF, 245 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 3795/2023 Lukáš Dvořák Zadost_odpoved_106_PlatyZS_a_MS (002) [PDF, 117 kB]
Odpověď na informaci MmP 3128/2023 Linda Šenkýřová odpověď §106 [PDF, 119 kB]
Investiční plán města MmP 1970/2023 Jana Koblížková 106-1970-2023 [PDF, 132 kB]
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď zadavatele MmP/151350/2022 Ing. Karolína Vopršalová odpoved [PDF, 124 kB]
Poskytnutí závazného stanoviska pro záměr přístavby RD Dašická 241 MmP 143156/2022 Blanka Konstantinová Odpoved [PDF, 171 kB]
Zadávání veřejných zakázek MmP 145682/2022 Mgr. Jiří Turek Prehled_PO [XLS, 64 kB] zadost_odpoved_106 [DOCX, 697 kB]
Odpověď na žádost o informaci   OŽP/145604/22/Sl Roman Slach Odpoved_vyhl [PDF, 32 kB]
Žádost o poskytnutí kopie závazného stanoviska pro záměr "BD Nové Jesenčany" MmP 137468/2022 Blanka Konstantinová odpoved [PDF, 166 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 141926/2022/PRO Ilona Prokůpková Odpověď na žádost o info_28_11_2022 [PDF, 101 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 136673/2022 Kristýna Šenkýřová Žádost dle zákona 106 -16.11 [PDF, 411 kB]
Vjezd MHD na terminál linkových autobusů MmP 134834/2022 Ing. Pavel Bureš cink_vjezd_terminal [PDF, 137 kB]
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 135733/2022 Bc. Alena Chvojková Odpoved_zadost_106_135733_2022 [PDF, 93 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., právní služby 129855/2022 Irena Málková ÚD_odpověď na žádodost_právní služby_2018_2021 [PDF, 40 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 133418/2022 Iveta Špilarová MmP 133418 2022 [PDF, 87 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 121403/2022 Kristýna Šenkýřová Web žádost 106 12.10. [PDF, 105 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informací MmP 127330/2022 Ilona Prokůpková Sdělení na ÚD [PDF, 92 kB]
Rušení nočního klidu dne 4.10. a 5.10. v ulici Sladkovského MmP 124874/2022 Jana Koblížková 106-124874-2022 [PDF, 96 kB] sladkovskeho_final [PDF, 225 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 117404/2022 Linda Šenkýřová odpoved_106 [PDF, 192 kB]
Pracovní činnost oprávněné úřední osoby za r. 2021 - doposud MmP 111622/2022 Blanka Konstantinová 106_odpoved [PDF, 198 kB]
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - st. parc.č. 651, k.ú. Pardubice MmP 104330/2022 Ing. Ivana Švadlenová Odpoved_106_spolecenstvi [RTF, 373 kB]
Činnost města na cizích pozemcích MmP 107597/2022 Jana Koblížková 106-107597-2022 [PDF, 135 kB]
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb. (Miroslav Schmid – dotazy k lokalitě Hůrka)   MmP 106875/2022 Kamila Šebestyánová Odpověď_dle_106_1999_lokalita_Hůrka [DOC, 62 kB] 10_0_Zprava_č_10_RmP_18_07_2022 [PDF, 332 kB] 10_B.1_KSSC_Zapis_z_jednani_14_3_2022 [PDF, 845 kB] 10_B.2_KUA_Zápis z jednání komise_10_3_2022 [PDF, 201 kB] 10_B.3_PK_Zapis_z_jednani_24_5_2022 [PDF, 1 MB] 10_B.4_příloha DZ_KBaN_Zápis z komise_30_5_2022 [PDF, 122 kB]
Informace o parkovišti MmP 106440/2022 Jana Koblížková 106-106440-2022 [PDF, 136 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 97516/2022 Tereza Holická odpoved_106_Srch_deska [PDF, 177 kB] priloha_106_Srch_deska [PDF, 217 kB]
Odpověď na žádost - změna využití území, revitalizace Parku Na Špici MmP 103428/2022 Špilarová Iveta Zadost_106_Spolecenstvi [PDF, 199 kB] priloha_1 [PDF, 239 kB] priloha_2 [PDF, 646 kB]
Usnesení RmP, ZmP č. 258 ze dne 17.12.1997, č. 63 ze dne 6.4.1999 MmP 97561/2022 Radim Jelínek zadost_odpoved_106 [PDF, 121 kB]
Postup, jak nakládat se zemřelým mrtvým lidským tělem, které není identifikováno MmP 97342/2022 Marcela Ožďanová 106_odpoved_telo [PDF, 113 kB]
Informace týkající se případné výstavby protipovodňové hráze nebo úpravy koryta Labe mezi Wonkovým mostem a mostem kpt.Bartoše v Pardubicích xx Otto Sigmund S PP_Labe [PDF, 33 kB]
Odpověď na žádost o informace - redakční rada MmP 100817/2022 Radim Jelínek zadost_106_odpoved [PDF, 122 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP/99543/2022 Irena Málková Zadost_106_odpoved [PDF, 23 kB]
Milostivé léto, exekuce, bagatelní pohledávky MmP 92382/2022 Mgr. Jiří Turek zadost_odpoved_106 [PDF, 146 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 96414/2022 Iveta Špilarová Odpoved_Holecek_106_uredni_deska [PDF, 176 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 92410/2022 Iveta Špilarová Zadost_106_Malek_uredni_deska [PDF, 189 kB] 106_2895_OHA_28698_2014_Lv [PDF, 326 kB] 106_2895_SU_30587_2014_Sk [PDF, 274 kB] 106_2895_SU_46746_2014_Sk [PDF, 3 MB] 106_2896_OHA_79507_2010_Gi [PDF, 617 kB] 106_2896_SU_46198_2017_Sk [PDF, 875 kB] 106_2896_USO_45219_2007_Fi [PDF, 719 kB]
Odpověď na žádost o informace - RD Bartoňova MmP 97273/2022 Eva Kadičová DOC220822-22082022121322 [PDF, 14 kB]
Protipovodňová hráz mezi mosty Pavla Wonky a kpt. Bartoše v Pardubicích OŽP/VOD/96121/22/S Otto Sigmund PPO [PDF, 58 kB]
Sdělení k žádosti o informace OŽP/94960/2022/SI Otto Sigmund Sdeleni_k_zadosti_informace_Z [PDF, 73 kB]
Informace o pozemku MmP 92496/2022 Jana Koblížková ZADOST_ANONYMIZACE [PDF, 10 MB] ODPOVED_106_ANONYMIZACE [PDF, 269 kB]
Odpověď na žádost o informaci týkající se zahájení stavby protipovodňové hráze na pravém břehu řeky Labe v úseku Wonkův most – most kpt. Bartoše v Pardubicích x Otto Sigmund St_PP [PDF, 34 kB]