Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Sdělení k žádosti o informace OŽP/94960/2022/SI Otto Sigmund Sdeleni_k_zadosti_informace_Z [PDF, 73 kB]
Informace o pozemku MmP 92496/2022 Jana Koblížková ZADOST_ANONYMIZACE [PDF, 10 MB] ODPOVED_106_ANONYMIZACE [PDF, 269 kB]
Odpověď na žádost o informaci týkající se zahájení stavby protipovodňové hráze na pravém břehu řeky Labe v úseku Wonkův most – most kpt. Bartoše v Pardubicích x Otto Sigmund St_PP [PDF, 34 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 89977/2022 Ilona Prokůpková Odpověď na 106_1999 [PDF, 69 kB]
Existence septiku v Ohrazenicích 89610/22 Zdeněk Fliedr zb-odpoved [PDF, 33 kB]
Žádost o poskytnutí informace - úřední komunikace 85991/2022 Jiří Turek inf_106_200722 [DOCX, 17 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. – místa v mateřských školách MmP 80968/2022 Iva Kamenická Poskytnuti_informace_Z106_MS [PDF, 159 kB] Poskytnuti_informace_Priloha_otazky7-9 [PDF, 130 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. - Letní stadion MmP 85853/2022 Kamila Šebestyánová Odpvěď_žádost_o_poskytnutí_informací_106_1999_Sb [PDF, 109 kB]
Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k projektu Centrálních polytechnických dílen a GAMPA MmP80969/2022 Kateřina Rašková odpoved106_podpis [PDF, 144 kB] Tisková verze žádosti 14X48UP-0003.pdf [PDF, 457 kB] Tisková verze žádosti 1lRVZcP-0005.pdf [PDF, 555 kB]
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. SZ MmP 42894/2022, MmP 82006/2022 Mgr. Šenkýřová Kristýna zadost_106_web [PDF, 427 kB]
Sdělení ke lhůtě vydání územně plánovací informace MmP 84873/2022 Blanka Konstantinová Odpoveď na žádost o poskytnutí informace [PDF, 152 kB]
Přehled závazných stanovisek na OHA v požadovaném období MmP 79575/2022 Blanka Konstantinová Odpoveď na žádost [PDF, 237 kB]
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. MmP 79748/2022 Eva Radová odpověd_poskytnuti_informaci [PDF, 118 kB]
Přehled financí za politické funkce v roce 2021 MmP 80138/2022 Jiří Turek odmeny_politiku_2021 [XLSX, 13 kB] zadost_odpoved_106 [PDF, 130 kB]
Odpověď na žádost o poskytnutí informace   OSA/D106-1/22 Lenka Hradilová Odpověď106 [PDF, 80 kB]
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 71976 Jiří Kříž I_informace_dle_zak_106 [PDF, 149 kB]
I/36 Pardubice, Dubina — Počápelské Chalupy 70585/2022 Marie Chroustová 70585_2022_Sdeleni_VV [PDF, 238 kB]
Výběrové řízení na pozici tajemníka a vedoucího odboru v letech 2017 -2022 MmP 63483/2022 Ilona Veselá zadost_odpoved_106 [PDF, 158 kB]
Odpověď na žádost o informaci 60080/2022 Jiří Kříž II_informace_dle_zak_106 [PDF, 149 kB]
Územní řízení pro umístění bytových domů na pozemcích 4248,4247/1 a 328/3 MmP 54495/2022 Vladimíra Dubravčíková 54495_22 [PDF, 49 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 51004/2022 Václava Mejsnarová 106 Lány [PDF, 62 kB]
Odpověď na žádost o informaci odnětí PUPFL k.ú. Ráby a Němčice nad Labem 45725/2022 Jana Novotná zadost_106_odneti_UD [DOCX, 14 kB]
Výdaje města v souvislosti s provozem jednotlivých příspěvkových organizací a akciových společností MmP 49698/2022 Ilona Veselá zadost_odpoved_106 [PDF, 174 kB] odoved_106_vydaje_PO [XLSX, 14 kB]
Nadjezd Kyjevská - p.p.č. 1644 k. ú. Pardubice 53354/2022 Marie Chroustová 53354_2022_Sdeleni_VV [PDF, 190 kB]
Terminál B - projektová dokumentace a pozemky MmP 46782/2022 Jana Koblížková pozemky_odkup_106_001 [PDF, 169 kB] odpoved_106_ANONYMIZACE [PDF, 129 kB] 106_zadost_o_projekt_terminal_B_ANONYMIZACE [PDF, 70 kB]
Žádost o vyhotovení kopií listin stavebního řízení - Mgr. Kristýna Šenkýřová kopie-listin-106 [PDF, 484 kB]
Žádost o informace – seznam podnikatelů ŽÚ/2022/2040/Doc Jana Dočkalová Žádost o informaci [PDF, 22 kB] Odpověď – Rozhodnutí o zamítnutí [PDF, 62 kB]
Vyhodnocení ÚP Ráby - dokumenty přidané do spisu po 8.12.2021 MmP 35901/2022 Blanka Konstantinová Odpoved na žádost [PDF, 200 kB] Priloha [PDF, 946 kB]
Žádost o připomínky a námitky k návrhu nového ÚP Pardubice na požadované pozemky MmP 33119/2022 Blanka Konstantinová Odpoved [PDF, 325 kB]
Náklady na pronájem a úklid kancelářských budov MmP 31169/2022 Ilona Veselá 106_priloha [XLSX, 17 kB] zadost_odpoved_106 [PDF, 160 kB]
Odpověď na žádost o informaci 38082/2022 Jiří Kříž informace_dle_zak_106_II [PDF, 150 kB]
Informace o stavu pořizování nového ÚP Pardubice MmP 22496/2022 Blanka Konstantinová Odpoved [PDF, 252 kB]
Poskytnutí důvodové zprávy k návrhu č. 021 z jednání RmP dne 21.2.2022   MmP 26753/2022 Ilona Veselá zadost_odpoved_106 [PDF, 129 kB]
Provedení interního auditu na Městské policii Pardubice   MmP 25628/2022 Ing. Věra Netolická interni_audit_MPP [PDF, 32 kB]
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb. k BK Pardubice a.s. a FK Pardubice a.s.   MmP 29669/2022 Kamila Šebestyánová Odpověď_na_žádost_dle_zákona_106_1999_dotazy_k_BK_FK (002) [PDF, 252 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 28672/2022 Ilona Prokůpková Poskytnutí informace 16_3_2022 [PDF, 65 kB]
Sdělení k žádosti o poskytnutí informace MmP 27624/2022 Ing. Ilona Prokůpková Odpověď na žádost o info_8_3_2022 [PDF, 104 kB]
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:Žádost o zaslání scanu MmP/24446/2022/Me František Meduna divocak_106_UD [PDF, 102 kB]
Etický kodex úředníků MmP 26889/2022 Ilona Veselá zadost_odpoved_106 [PDF, 131 kB]
Žádost o informaci MmP 26203/2022 Radim Jelínek zadost_106 [PDF, 37 kB] odpoved_106 [PDF, 106 kB]
výzva č.09 IOP MVČR   --- Petra Harišová 106_vyzva09_MVCR_zadavaci_podminky [PDF, 121 kB]
AQUACENTRUM Pardubice - 25 m bazén   MmP 26662/2022 Petra Harišová Aquacentrum Pardubice - 25m bazén [PDF, 123 kB]
Seznam názvů honiteb a jejich držitelů v gesci ORP Pardubice   - František Meduna dokument_zverejneni_UD [PDF, 40 kB] priloha_drzitele_honiteb_106 [PDF, 56 kB]
Stavební závady bytu v ul. Dubinská MmP 22511/2022 Koblížková Jana 106-22511-2022 [PDF, 338 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 23806/2022 Linda Šenkýřová odpoved [PDF, 974 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 23806/2022 Linda Šenkýřová odpoved [PDF, 974 kB]
Opatření obecné povahy   22937/2022 Jiří Kříž II_USNESENI_IP_STAV [PDF, 170 kB]
Žádost o poskytnutí závazného stanoviska k záměru "Bytový dům Varšavskáů MmP 14535/2022 Blanka Konstantinová zadost_odpoved [PDF, 100 kB]
Odpověď na žádost o informaci MmP 18185/2022 Ilona Prokůpková Odpověď na 106_1999 [PDF, 65 kB]
Dokumenty ke změně ÚP v obci Jezbořice MmP 11120/2022 Blanka Konstantinová odpoved [PDF, 258 kB]
Kopie spisu na pořízení změny ÚP Ráby MmP 11839/2022 Blanka Konstantinová odpoved [PDF, 254 kB]
Návštěvnost elektronické úřední desky MmP 14961/2022 Ilona Veselá zadost_odpoved_106 [PDF, 116 kB]
Terminál JIH MmP 15501/2022 Kateřina Skladanová 20220214171707 [PDF, 46 kB]
Veřejné zakázky MmP 11067/2022 Mgr. Jiří Turek zadost_106 [PDF, 960 kB] odpoved_106 [PDF, 277 kB] pravni_sluzby_2019 [PDF, 496 kB] pravni_sluzby_2020 [PDF, 4 MB] pravni_slutzby_2021 [PDF, 8 MB] priloha_odpovedi_106_seznam_SW [XLSX, 13 kB]
Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb   13787/2022 Jiří Kříž 106_os_BILLBOARD [PDF, 171 kB]
Poskytnutí informace - bytový dům "Sakařova II" MmP 7131/2022 Zuzana Sýkorová odpověď_Sakařova_II [PDF, 97 kB]
Odstranění staveb - Mgr. Kristýna Šenkýřová Žádost 106_web_17-1 [PDF, 500 kB]
poskytnutí informace MmP 7619/2022 Vladimíra Dubravčíková odpoved 2972_001 [PDF, 57 kB]
Hůrka Pardubice – odpověď na dotaz MmP 6458/2022 Ing. Miroslav Míča Pce_Hurka [PDF, 115 kB]
Odpověď na žádost o Informaci   OŽP/908/2022/MM Miroslav Míča Info_ZavoduMiru [PDF, 88 kB]